Minister Donner (Justitie) wil voorwaarden verbinden aan de vervroegde vrijlating van gedetineerden. Als veroordeelden zich binnen de proeftijd niet aan de voorwaarden houden, moeten zij eventueel alsnog hun straf uitzitten. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Donner naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Veroordeelden blijven door het voorstel langer onder toezicht van Justitie. Hierdoor neemt de kans op recidive af en wordt de maatschappij veiliger.
Veroordeelden komen, nu en straks, vrij als zij tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Aan deze vervroegde invrijheidstelling zijn op dit moment geen voorwaarden verbonden. Als een gedetineerde eenmaal vrij is, kan de invrijheidsstelling ook niet meer worden teruggedraaid.
Voorwaarden
In de nieuwe regeling worden aan de vervroegde invrijheidstelling steeds een of meer voorwaarden gesteld. Ook komt er een proeftijd. De algemene voorwaarde is dat veroordeelden zich niet opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. Daarnaast zijn bijzondere voorwaarden mogelijk, zoals een locatieverbod, een meldingsplicht, een alcohol- of drugsverbod, het volgen van cursussen en het accepteren van hulpverlening.
Proeftijd
De proeftijd gaat in op de dag van de vrijlating. Bij de algemene voorwaarde is die proeftijd gelijk aan de periode die de gedetineerde niet hoeft uit te zitten. Het minimum is één jaar. Bij bijzondere voorwaarden hangt de duur van de proeftijd af van de voorwaarde. De proeftijd duurt hierbij nooit langer dan de periode waarover de voorwaardelijke invrijheidstelling is verleend.
Reactie
Als veroordeelden zich niet aan de voorwaarden houden, volgt een snelle reactie. Dit kan zijn: beëindiging van de vervroegde vrijlating, wijziging van de bijzondere voorwaarden of een waarschuwing. De nieuwe regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling geldt bij vrijheidstraffen van meer dan een jaar.
bron:MinJus