De Dienst Justitiële Inrichtingen maakt 148 cellen van penitentiaire inrichtingen
geschikt voor de behandeling van tbs'ers. Dit gebeurt op zes locaties in Nederland. Dat schrijft minister Donner van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe tbs-afdelingen berust bij tbs-klinieken in de omgeving.

In Nederland wachten 225 veroordeelden in de gevangenis op een plaats in een tbs-kliniek. Door het capaciteitsgebrek kunnen de wachttijden voor een tbs-behandeling behoorlijk oplopen. Minister Donner heeft eerder aangekondigd dat er voor eind 2007 in totaal 260 extra tbs-plaatsen beschikbaar komen. Dat aantal is nodig om de groei van het aantal tbs'ers op te vangen. De omvang van de tbs-populatie neemt namelijk gestaag toe doordat rechters vaker tbs opleggen en doordat de gemiddelde verblijfsduur in een tbs-kliniek toeneemt.

Omdat gevangeniscellen relatief snel geschikt gemaakt kunnen worden voor de behandeling van tbs'ers, is ervoor gekozen de tbs-capaciteit ook op deze manier uit te breiden. De nieuwe behandelplaatsen zijn gelijkwaardig aan die in de reguliere tbs-klinieken en het beveiligingsniveau van de penitentiaire inrichtingen zal zijn afgestemd op de nieuwe tbs-taak.

Voor de tbs-behandeling wordt ervaren personeel uit de tbs-klinieken ingezet op de nieuwe afdelingen in de penitentiaire inrichtingen. Daarnaast worden ook medewerkers van de penitentiaire inrichtingen opgeleid om op de tbs-afdelingen aan de slag te gaan. De 148 nieuwe tbs-plaatsen moeten op 1 januari 2006 beschikbaar zijn en in principe kan iedere tbs'er op een dergelijke nieuwe afdeling worden geplaatst.

Naast de 148 extra plaatsen in de penitentiaire inrichtingen werkt Justitie tegelijkertijd door aan een reeds geplande uitbreiding van ruim 70 behandelplaatsen in de reguliere tbs-inrichtingen.

bron:MinJus