De rechtbank van Alkmaar heeft een 34-jarige man onder meer voor het opzettelijk veroorzaken van gevaar voor treinverkeer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De man dient zich tevens te houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Het openbaar ministerie eiste een gevangenisstraf van drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

 

De rechtbank acht bewezen dat de man in Dirkshorn en in Schagen een zwaar metalen oplooprooster op de treinrails heeft geplaatst. De man heeft in de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Anna Paulowna en Zijpe opzettelijk kabels van accu's bij overwegen vernield en de man heeft verschillende keren een tankpas gestolen uit een bedrijfsauto van zijn voormalige werkgever, Volker Rail Services, waarmee hij vervolgens benzine en/of diesel tankte bij een tankstation. De rechtbank acht eveneens bewezen dat de man opzettelijk suiker in een benzinetank heeft gegooid en schroeven in autobanden van auto's van buurtbewoners heeft gedraaid.

De 34-jarige hoopte dat zijn voormalige werkgever door de vernielingen personeelstekort zou krijgen en hem weer zou aannemen. De rechtbank concludeert dat de man de strafbare feiten mede uit op wraak gebaseerde motieven heeft gepleegd. De man wilde telkens iemand benadelen die hem had dwarsgezeten, hetzij zijn voormalige werkgever, omdat hij was ontslagen, hetzij één van de buurtbewoners, omdat hij met hen een conflict of woordenwisseling had gehad. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij niet heeft geprobeerd om zijn problemen op een andere manier op te lossen, maar is overgegaan tot het plegen van strafbare feiten. Bovendien oordeelt de rechtbank ten aanzien van het veroorzaken van gevaar voor het treinverkeer en het plegen van vernielingen, dat deze feiten anderen ertoe kunnen aanzetten om ook dergelijke strafbare feiten te plegen.

De rechtbank legde een lagere straf op dan door de officier van justitie werd gevorderd omdat de rechtbank van het eerste en meest ernstige feit slechts twee van de zes ten laste gelegde gebeurtenissen bewezen verklaarde, namelijk tweemaal het plaatsen van metalen oplooproosters. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de man als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

Bron: Rechtbank Alkmaar