De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en het Contactorgaan Islam en Overheid (CIO) dringen in een gezamenlijke brief aan op beëindiging van het proces tegen de Afghaanse christen Abdul Rahman. Dat maakte de PKN donderdag bekend. Rahman riskeert de doodstraf om zijn bekering tot het christendom.

''Moslims en christenen streven naar een samenleving waarin wederzijds begrip en wederzijdse acceptatie worden verdedigd en gehandhaafd'', schrijven de moslims en protestanten aan de Afghaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hen kunnen vrede en recht alleen worden verwezenlijkt wanneer wordt gestreefd naar respect, recht, keuzevrijheid en gewetensvrijheid.
Volgens Bas Plaisier (PKN), A. Tonca (CMO) en H.M. Khan (CIO) vormt de godsdienstvrijheid 'een van de belangrijkste peilers onder een welvarende samenleving'. ''Wij verstaan onder godsdienstvrijheid het recht van elk individu om naar eigen overtuiging zijn religie te kiezen.''
Bron: IKON