Op dinsdag 20 september 2005 wordt op het regionaal kantoor van de Brandweer Utrechts Land (BRUL) het contract ondertekend namens de regionale brandweerkorpsen Kennemerland, Noord Holland Noord, Amsterdam en omstreken en het korps van Middelburg/ Vlissingen voor de aanschaf van autoladders.

Een dergelijke aanbesteding is uniek. Gemeentelijke brandweerkorpsen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van hun materieel en materiaal. Genoemde brandweerkorpsen hebben de aanbesteding van deze redvoertuigen gezamenlijk besloten. Dit betekent dat er veel is bespaard op de projectkosten voor de Europese aanbesteding en er nagenoeg dezelfde voertuigen worden aangekocht.

Na de ondertekening van de overeenkomst worden de voertuigen meteen besteld. Totaal gaat het om acht voertuigen met een gezamenlijke waarde van 4.500.000,-. De voertuigen zijn bestemd voor Zandvoort (1), Haarlem (2), Amsterdam (3), Utrecht (1) en Vlissingen/ Middelburg (1).

Andere brandweerkorpsen in het land hebben inmiddels interesse getoond in dit bijzondere project. De projectgroep staat onder voorzitterschap van een brandweerofficier uit Amsterdam. De procesbegeleiding wordt verzorgd door het Bureau Aanbestedingen van de gemeente Utrecht.

bron:Veilig Amsterdam