Gemeenten, Belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie in Midden- en Westbrabant gaan de vrijplaatsen in de regio gezamenlijk aanpakken. Hiertoe tekenden staatssecretaris Wijn van Financiën, Korpsbeheerder Vreeman, Hoofdofficier van Justitie Hofstee, burgemeester Van der Velden van Breda en 25 andere burgemeesters op 23 juni in Breda een convenant.

In het convenant komen de partijen een onderlinge samenwerking en integrale aanpak overeen om het overheidsoptreden doelmatiger en doeltreffender te maken. Speerpunten in het convenant zijn informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking. Deze regionale aanpak, waarbij 26 gemeenten - verenigd in het Regionaal College - en drie overheidsdiensten betrokken zijn, is qua omvang uniek in Nederland.
Burgemeester Van der Velden van Breda is trekker van het project. Staatssecretaris Wijn sluit met dit convenant namens de Belastingdienst in korte tijd het vijfde convenant na Den Haag, Maastricht, Rotterdam en Amsterdam.

Vrijplaatsen zijn plekken in een gemeente, waar bewoners het doelbewust niet zo nauw nemen met regels en wetten, en overheidsoptreden belemmeren. Op die plaatsen wordt er bijvoorbeeld gebouwd zonder bouwvergunning, worden inkomsten niet opgegeven bij de Belastingdienst of vinden er criminele activiteiten plaats die de veiligheid en de openbare orde onder druk zetten. Vrijplaatsen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op het gebied van woonwagenkampen, koffieshops en recreatiebungalowparken. Een gezamenlijke aanpak van overtredingen van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke regels is nodig om een einde te maken aan bedreigingen aan het adres van handhavers, aan ongelijkheid en onveiligheid van bewoners en omwonenden en aan maatschappelijk ongewenste situaties.

In de districtelijke driehoeken wordt, na ondertekening van de overeenkomst, de concrete invulling van de aanpak verder vormgegeven.

Begin juni heeft staatssecretaris Wijn het actieplan vrijplaatsen naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris heeft daarin aangegeven, dat hij het bestaan van contra legemhandelingen en (fiscale) vrijplaatsen onaanvaardbaar vindt. Eà©n van de 22 concrete maatregelen in het actieplan betreft het voornemen tot een integrale en overheidsbrede aanpak, waartoe samenwerkingsverbanden worden gesloten met gemeenten, politie, uitvoeringsinstanties en inspecties. Het convenant met Midden- en Westbrabant is daarvan een voorbeeld.

bron:MinFin