CNV Voeding heeft een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de suiker- en chocoladeverwerkende industrie (de snoep-cao). De cao geldt voor 5.000 werknemers van bedrijven die drop, spekjes en ander snoepgoed maken.

De nieuwe cao geldt voor twee jaar, van 1 januari 2005 tot 1 januari 2007. In die periode krijgen de werknemers een aantal loonsverhogingen: 1,25 procent per 1 juli 2005 en nog eens 1,25 procent per 1 april 2006. Daarnaast krijgen zij per 1 juli 2005 een eenmalige uitkering van 0,4 procent.

Goede kinderopvangregeling voor een-oudergezinnen

CNV-onderhandelaar Harm Roeten is vooral tevreden over de goede afspraken rond kinderopvang. 'De huidige wettelijke regeling kan heel slecht uitpakken voor een-oudergezinnen. Als een werkgever slechts een zesde van de kosten voor kinderopvang voor zijn rekening neemt, krijgen deze gezinnen het heel moeilijk. Wij hebben nu afgesproken dat de werkgever in dat geval het dubbele betaalt. Een fraaie regeling, vind ik.'
Ook de afspraken bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid pakken goed uit. Wie minder dan 35 procent arbeidsongeschikt raakt, houdt altijd 70 procent van het laatstverdiende loon.

Daarnaast is in de cao geregeld dat werknemers op 62-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken, met behoud van 80 procent van hun loon. Roeten: 'Dat percentage wordt in menige cao niet gehaald. We kunnen dus tevreden zijn. Al met al is het een goed akkoord.'

Onder de cao vallen bedrijven als Van Melle, RBV Leaf / Tonnema, Astra Faam, Van Sloten (autodrop) en Mars.

bron:CNV