Accijnsverhogingen, massamediale campagnes en ondersteuning zijn doelmatige maatregelen om volwassenen te laten stoppen met roken. Al deze maatregelen leveren veel extra stoppers en  daarmee gezondheidswinst op, tegen relatief lage kosten. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidseffecten en kosten van het tabaksontmoedigingsbeleid, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van VWS.

Om het tabaksbeleid te onderbouwen heeft het RIVM de gezondheidseffecten en kosten geschat voor verschillende maatregelen. Enkel maatregelen met bewezen effect op het aantal rokers zijn bekeken. De schattingen houden er rekening mee dat een deel van de ex-rokers later opnieuw begint met roken en dat mensen die langer leven extra zorg nodig hebben. Zelfs bij deze voorzichtige schattingen blijken de gezondheidseffecten op te wegen tegen de kosten van de maatregelen.
Na een daling van het aantal rokers is het percentage in 2005 weer gestabiliseerd op 28%. Er is dan ook nog steeds veel gezondheidswinst te halen. In het 'Nationaal Programma Tabaksontmoediging 2006-2010' streeft het Ministerie van VWS samen met het Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting naar een daling tot 20% rokers in 2010.
QALY's
De gezondheidswinst van niet (meer) roken is te meten in QALY's (Quality adjusted life years). Een winst van 1 QALY staat gelijk aan een extra jaar leven in goede gezondheid. Iemand die niet begint met roken wint ongeveer 7 QALY's. Een 40-jarige die stopt met roken en niet meer begint wint ongeveer 4 jaren in goede gezondheid. Deze gezondheidswinst is vervolgens afgezet tegen de kosten van verschillende maatregelen. Accijnsverhoging is de meest doelmatige maatregel vanuit het gezondheidszorgperspectief. Daar komt bij dat accijnsverhoging ook het roken onder jongeren ontmoedigt. De kosteneffectiviteit van een accijnsverhoging komt uit rond de 5.000,- euro per QALY. Voor massamediale campagnes ligt de kosteneffectiviteit beneden de 10.000,- euro per QALY. Ondersteuning bij stoppen met roken kost tussen de 9.000,- euro en 16.000,- euro per QALY. Dergelijke bedragen voor preventie gelden als doelmatig, omdat het betekent dat een extra gezond levensjaar wordt gewonnen voor relatief weinig geld.
bron:RIVM