Gezondheidtoestand vijftig-plusser sterk verslechterdVijftig-plussers lopen een verontrustend hoger risico op het krijgen van hart- of vaatziekten dan tot nu toe werd aangenomen. Dit is de voorlopige conclusie naar aanleiding van een tussentijdse analyse van de onderzoeksresultaten uit 'Morgengezondweerop.nl', het landelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten onder vijftig-plussers. Ten opzichte van een aantal jaren geleden is het aantal mensen met een combinatie van een te hoge bloedsuiker, hoog cholesterol, hoge bloeddruk en overgewicht sterk toegenomen.

Overgewicht verstoort cholesterol en bloedsuiker
Twee op de drie mannen (65%) en één op de drie vrouwen (37%) binnen de onderzochte groep heeft te veel vet op het lichaam, een belangrijke risicofactor op het krijgen van een hart- of vaatziekte. Daarnaast heeft 12% van de mannen en 16% van de vrouwen last van ernstig overgewicht, ofwel obesitas (BMI 30 of hoger). Ruim één derde (35,9%) van de vijftig-plussers heeft te kampen heeft met een verhoogd LDL cholesterol ('slecht' cholesterol). Eén op de vier mannen heeft een tekort aan het beschermende HDL cholesterol ('goed' cholesterol). Eerder was dit één op vijf. Het aantal vrouwen met een tekort aan HDL is zeer sterk gestegen: van 4% naar ruim een kwart. Eén achtste van de onderzochte personen is op weg om suikerziekte te ontwikkelen, of heeft dit reeds. De onderzoeksresultaten laten zien dat toenemend overgewicht een verstorend effect heeft op de cholesterol- en bloedsuikerhuishouding van mensen. Dit vergroot het risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte.

Maatregelen gewenst
Overgewicht blijkt een nog veel groter probleem is dan tot nu toe werd aangenomen. Het is echter nog niet te laat. Mensen kunnen zelf al maatregelen nemen door meer te bewegen en beter te letten op hun voeding. Prof.dr. Kastelein, projectleider van het onderzoek, benadrukt dat het Ministerie van VWS en de Gezondheidsraad zich moeten beraden op extra maatregelen: 'Wanneer hier niets aan wordt gedaan, voorspel ik voor de toekomst een enorme hart- en vaatziekten epidemie.'

De onderzoeksresultaten laten ook enkele lichtpuntjes zien. Binnen de groep rookt nog maar een kleine 10%, waar 25% van de leeftijdsgenoten in 1999 nog graag een sigaret opstak. Ook zijn er nu minder mensen met een te hoge bloeddruk: van 35% in 1999, naar een kwart nu. Kastelein noemt de resultaten desondanks zeer verontrustend: 'De cijfers tonen aan dat overgewicht als risicofactor nog niet tot het gezondheidsbewustzijn is doorgedrongen.'

Noodzaak onderzoek
Kastelein roept iedereen van vijftig jaar en ouder de hart- en vaatziekte enquête op www.morgengezondweerop.nl in te vullen of aan te vragen via 0900 - 427 88 228: 'De tussentijdse resultaten van het onderzoek betreffen de bekende veroorzakers van hart- en vaatziekten en tonen aan dat dit onderzoek noodzakelijk is. In de uiteindelijke rapportage gaat het om het in kaart brengen van de onbekende risicofactoren. Daarom vragen we aan nog veel meer mensen om mee te doen aan het onderzoek in onze Morgengezondweerop.nl-caravans.'

Morgengezondweerop.nl
Morgengezondweerop.nl is een initiatief van een aantal onderzoeksgroepen van academische ziekenhuizen in samenwerking met Harvard Medical School en de Stichting Risicoanalyse Hart- en Vaatziekten. Ongeveer 90% van de oorzaken van hart- en vaatziekten is inmiddels bekend. Doel van Morgengezondweerop.nl is het in kaart brengen van de ontbrekende 10% veroorzakers. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt met behulp van een 'unrestricted grant' van geneesmiddelenfabrikant Astra Zeneca en uitgevoerd met instemming van de Nederlandse Hartstichting, het Diabetesfonds en verschillende patiëntenverenigingen.

bron:Stichting Risicoanalyse HVZComments are closed.
%d bloggers liken dit: