De GGD'en in de regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden en Gooi- en Vechtstreek gaan samen met GGD Noord-Kennemerland een bijzonder onderzoek houden onder de scholieren in hun werkgebied. Ze gebruiken daarvoor de populariteit van het internet onder scholieren.

De GGD Noord-Kennemerland onderzoekt in het najaar van 2005 in totaal 7.000 scholieren in haar werkgebied. Leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs beantwoorden vragen over hun gezondheid, thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. Op verzoek van de scholen kan de GGD vervolgens adviseren bij het opzetten van activiteiten om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen.

Eà©n van de taken van GGD'en is het monitoren (periodiek verzamelen van gegevens) van de gezondheidstoestand van de jeugd. Ook het geven van voorlichting aan jongeren over hun gezondheid is een taak van de GGD.

Monitoren gebeurde tot nu toe door schriftelijke enquàªtes. In het project E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) worden gegevens via internet verzameld. De elektronische vragenlijst wordt afgenomen op school. Het is leuker voor jongeren om de vragenlijst via de computer in te vullen, daarnaast is de verwerking van de gegevens minder tijdrovend. De klassikale uitvoering op school levert een hoge respons op waardoor een betrouwbaar beeld van de gezondheid van leerlingen ontstaat.

Persoonlijk gezondheidsprofiel, voorlichting en advies
Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet hun persoonlijk gezondheidsprofiel lezen met hierbij voorlichting en advies. Dit persoonlijk gezondheidsprofiel is alleen op te vragen door de leerling zelf. De voorlichtingsboodschap en het advies zijn toegesneden op de situatie van de leerling en probeert de leerling bewust te maken van zijn eigen gedrag over onder andere bewegen, roken, voeding, alcohol en welbevinden. Ook krijgt de leerling tips over hoe bepaald gedrag te veranderen of het advies om hulp te zoeken. Daarnaast is er de mogelijkheid om door te linken naar andere websites met meer informatie over gezondheid en leefstijl voor jongeren. Leerlingen die meer informatie of advies wensen over een bepaald onderwerp worden verwezen naar relevante websites, de mentor op school of de GGD.

Schoolprofiel
Scholen ontvangen een rapportage over de gezondheidstoestand van hun leerlingen op groepsniveau. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele leerlingen. Het schoolprofiel geeft scholen een indruk van de leefstijl en gezondheid van hun leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarnaast krijgen scholen een indruk van hoe leerlingen de sfeer op school ervaren. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het schoolgezondheidsbeleid.

Regioprofiel
Alle gegevens gezamenlijk vormen een profiel van de regio. Dit profiel kan door de verschillende gemeenten en GGD'en worden gebruikt voor het regionale en lokale jeugd- en gezondheidsbeleid.

Naast de GGD Noord-Kennemerland zullen ook de GGD'en in de regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden en Gooi- en Vechtstreek hun leerlingen onderzoeken. In totaal zullen naar verwachting 34.000 scholieren de vragenlijst invullen.

bron:Communicatie & PR