Eind juni heeft GGZ Noord-Holland-Noord, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, haar jaarverslag uitgebracht. In dit jaarverslag staan interviews met medewerkers over initiatieven die in 2004 ontwikkeld zijn. Ook geeft het jaarverslag een overzicht van de financiële resultaten over 2004, een jaar dat voor GGZ Noord-Holland-Noord geslaagd te noemen is.

Op zorginhoudelijk gebied heeft GGZ Noord-Holland-Noord in 2004 onder andere de volgende resultaten geboekt: de wachtlijsten zijn teruggedrongen, er is een dubbele diagnosekliniek geopend voor mensen met zowel verslavings- als psychiatrische problematiek, binnen een van de onderdelen is er een pilot gestart met het elektronisch patiënten dossier, het aantal separaties is teruggebracht met 25%, er is een certificeringstraject gestart, de facilitaire diensten zijn verzelfstandigd, de samenwerking met Triversum tot overdracht van de jeugdafdeling is in een stroomversnelling terecht gekomen en met collega-instellingen GGZ Dijk en Duin en De Geestgronden is een strategische alliantie aangegaan.

Ook op financieel gebied is GGZ Noord-Holland-Noord zeer tevreden. Het jaar 2004 is afgesloten met een positief resultaat van 1,9 miljoen euro. Dit bedrag wordt gebruikt om het eigen vermogen van de instelling op peil te houden.

Personen of bedrijven die interesse hebben het jaarverslag van GGZ Noord-Holland-Noord te ontvangen kunnen een e-mail sturen naar [email protected].

Bron:GGZ Noord-Holland-Noord