Als eerste gemeente in Nederland zal de gehele gemeente Hillegom worden voorzien van een (ongesubsidieerd) glasvezelnetwerk. Het netwerk omvat ca. 8000 aansluitingen. Dit project mag zonder meer uniek worden genoemd, aangezien dit het eerste project in Nederland is, dat zonder subsidiegelden zal worden gerealiseerd. Lijbrandt Telecom is voornemens om medio oktober 2005 te starten met de aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting zullen de eerste bewoners medio december 2005 gebruik kunnen maken van het netwerk.

Het netwerk dat Lijbrandt Telecom gaat realiseren zal heel veel mogelijk gaan maken binnen de gemeente Hillegom. Zo zal het voor vrijwel alle maatschappelijke organisaties mogelijk worden om bijv. online te communiceren met de inwoners van Hillegom. Aan de kerkgenootschappen zal bijv. de mogelijkheid worden geboden hun kerkdiensten live uit te zenden over het netwerk en de ouderen zullen live, via hun televisietoestel aan praatgroepen kunnen deelnemen. Kortom; er wordt heel veel mogelijk.

TV-Hillegom
Binnenkort zal er een campagne worden gestart om de hillegommers te interesseren om mee te werken aan het opzetten van een eigen Tv-kanaal. Dit Tv-kanaal is bestemd voor de hillegommer en zal door de hillegommer worden geregisseerd. Het ligt in de bedoeling het Tv-kanaal o.a. te gebruiken om de hillegommer in de gelegenheid te stellen hun zegje te kunnen doen. De eindverantwoordelijkheid van het Tv-kanaal komt in handen van een onafhankelijke stichting, die zal worden beheerd door diverse maatschappelijke organisaties uit Hillegom.

Telefonie, Kabeltelevisie en Internet
Naast de vele extra diensten die zullen worden aangeboden in de gemeente Hillegom, brengt Lijbrandt Telecom ook de traditionele diensten, zoals telefonie (gratis bellen binnen Hillegom met andere Lijbrandt abonnees), kabeltelevisie (100 Tv-zenders) en een supersnelle internetverbinding (10 -20 Mbps).

Om het netwerk voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, heeft Lijbrandt Telecom er alles aan gedaan om de abonnementskosten zo laag mogelijk te houden. Afhankelijk voor welk pakket men kiest, zullen de maandtarieven circa 30 tot 80% lager liggen dan bij de traditionele aanbieders van telecomdiensten.

De bewoners van de gemeente Hillegom zullen na de vacatieperiode uitvoerig worden geïnformeerd over het tijdsstip wanneer de aanlegwerkzaamheden in hun wijk zullen starten en wanneer zij van hun aansluitingen gebruik kunnen maken.

bron:Lijbrandt Telecom