Beveiligingsbedrijf Globe Security verliest het bij de Zutphense rechtbank aangespannen kort geding tegen de vader van de op 12 september 2005 te Amsterdam ontvoerde Claudia Melchers. Het bedrijf heeft volgens de president van de Zutphense rechtbank, mr. G. Vrieze, vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het naast de reeds door Melchers betaalde € 50.000,- nog aanspraak kan maken op meer.
In een kort geding worden hoge eisen gesteld aan de spoedeisendheid van geldvorderingen en de zekerheid over de verschuldigdheid. In dit geval betwistte Melchers de gestelde afspraken. Indien het beveiligingsbedrijf op zijn standpunt blijft staan zal het – desgewenst - een bodemprocedure dienen te starten waarin ook het horen van getuigen mogelijk is.
Bron: Rechtbank Zutphen