Vrijdag 16 september en zaterdag 17 september komen vertegenwoordigers uit de 38 landen van de ASEM (ASia Europe Meeting) in het WTC in Rotterdam bijeen om op een informele wijze van gedachten te wisselen over onder meer het terugdringen van handels- en investeringsbelemmeringen, het tegengaan en uitbannen van internationale concurrentievervalsing en het handhaven en verbeteren van spelregels voor economisch verkeer tussen landen. ASEM is geen beslissend gremium, de dialoog tussen de ASEM-partners staat centraal.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken is gastheer en voorzitter van de bijeenkomst. Staatssecretaris van Gennip leidt de Nederlandse delegatie. Motto van Nederland bij de besprekingen is: sterke markten, sterke overheid, sterke internationale concurrentie. Naast een aantal plenaire sessies en deelsessies biedt het programma alle ruimte voor onderlinge en bilaterale overleggen.

bron:EZ