De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van 28 augustus is dankzij een grondige
voorbereiding en goede uitvoering van afspraken door de betrokken organisaties zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Dit concludeert het auditteam voetbalvandalisme in het vandaag openbaar gemaakte rapport over deze wedstrijdorganisatie.

Voor de veiligheidsorganisaties en de supporters stond er een extra grote druk op deze wedstrijd na de grootschalige ongeregeldheden april dit jaar bij de wedstrijd Feyenoord - Ajax. De aanbevelingen die het auditteam toen na onderzoek heeft opgesteld zijn door de politieorganisaties, gemeente en de clubs ter harte genomen. Zo is de communicatielijn tussen spoorwegpolitie en regiopolitie tijdens het treinvervoer sterk verbeterd. Ook is in de lijn van de aanbevelingen afgesproken dat bij ongeregeldheden door toedoen van supporters de komende 5 jaar geen uitpubliek bij de wedstrijden tussen beide clubs mee mogen. Het is uiteraard moeilijk te bepalen in hoeverre deze afspraak van invloed is geweest op het gedrag van de supporters. Feit is dat de supporters zich goed hebben gedragen en dat het rustig is gebleven.

De maatregelen die zijn genomen en de uitvoering van de operatie waren in overeenstemming met het verhoogde risicokarakter van de wedstrijd. Het auditteam plaatst wel een kanttekening ten aanzien van de onduidelijkheid over à©à©n of twee maal fouilleren van de uit-supporters. Daarnaast beveelt het auditteam alle clubs aan om à©à©n lijn te trekken wat betreft alle uitingen van supporters die niet direct verband hebben met de eigen club. Tegen Feyenoord-supporters die Palestijnse shirts aan willen trekken, wordt naar mening van het auditteam terecht opgetreden, omdat dit een provocatie zou zijn van Ajax-supporters.

Het auditteam voetbalvandalisme is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van 13 augustus 2003 en heeft tot taak om bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland kortlopend feitenonderzoek te doen en onderzoek te doen naar het voorkà³men van incidenten.

Voorzitter is mevrouw A.M. Vliegenthart, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De andere leden zijn J. Franssen (Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), C.M. Ottevanger (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond), C.A. Bakker (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Utrecht), H.P. Wooldrik (oud hoofdofficier van justitie) en G.Beelen (oud-brigade generaal bij de Marechaussee en voormalig auditor bij de KNVB)

bron:BZK