Op zaterdag 11 maart worden tijdens de jaarlijkse Landelijke
Dag van De Vlinderstichting drie Gouden Vlinders uitgereikt. Aan Ben van As uit Schiedam en Mariek Eggenkamp en Joop Mourik uit Heemstede is de onderscheiding toegekend wegens hun bijzondere verdiensten voor de vlinders.

BEN VAN AS: ENTHOUSIAST EN DAADKRACHTIG
Ben van As uit Schiedam weet erg veel van de vlinders, waar ze voorkomen en over de eisen die ze stellen aan hun leefomgeving. Daarnaast is hij zeer daadkrachtig: hij gaat als iets hem niet zint niet zitten mokken in
een hoekje, maar hij stelt zich actief op. Niet een boze verontwaardigde brief sturen, maar ingrijpen als het nog zin heeft. Hij is al vele jaren actief bezig met vlinders en ook al jaren levert hij trouw vele honderden tot soms duizenden vlinderwaarnemingen aan De Vlinderstichting en andere organisaties die er wat mee kunnen. Hij doet veel aan nachtvlinders en was een sterke pleitbezorger voor een betere onderlinge samenwerking tussen de verschillende clubs die
zich met nachtvlinders bezig houden. Geen concurrentie, maar goede taakverdeling en delen van kennis, dat is zijn devies. Ben van As heeft zo'n kennis van de natuur dat werkelijk zijn hele ziel en zaligheid in de
natuur opgaat. Hij deelt deze kennis graag en hij heeft al heel veel volwassenen en kinderen enthousiast gemaakt. Veel kinderen heeft hij geholpen met werkstukken en spreekbeurten door het uitlenen van zijn tientallen vlinderkisten die hij thuis trouw bewaart. Tijdens de vele tientallen vlinderreizen die hij heeft begeleid staat zijn mond niet stil over de vlinders die er te zien zijn. Naast aandacht voor dagvlinders vertelt hij ook dolgraag over de 'echte' vlinders, nachtvlinders dus. Tien minuten uitleg over een poepspoor, verborgen in een blad, is voor hem geen bijzonderheid. Zelfs voor
poepsporen krijgt hij de mensen mee door zijn tomeloze enthousiasme.

MARIEK EGGENKAMP EN JOOP MOURIK: AMBITIEUS EN VERRASSEND
De andere twee gouden vlinders gaan naar Mariek Eggenkamp en Joop Mourik uit Heemstede. In 1992 is de Vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland begonnen met een ambitieus vlinderproject. Men wilde tien jaar lang de vlinderstand in het duingebied tussen het Noordzeekanaal en De Zilk bij gaan houden. De grote kracht van de oprichters van de werkgroep was dat ze niet alleen voldoende
vrijwilligers op de been kregen en hielden, maar dat ook de beherende instanties actief bij het project werden betrokken. Dit maakte dat alle gegevens die werden verzameld ook onmiddellijk werden gebruikt voor behoud en herstel van de vlinderstand. Hierdoor steeg het uit boven een gewoon  vlindertelproject. Mariek Eggenkamp is de rode draad door de Vlinderwerkgroep, want vanaf 1992 tot nu toe is ze zeer actief in de organisatie, op de wetenschappelijke achtergrond en als auteur van de jaarlijkse rapportages.
Joop Mourik is sinds een aantal jaren voorzitter van de Vlinderwerkgroep en samen met Mariek verantwoordelijk voor de vertaling van al die vlindergegevens naar het boekje 'Duinvlinders - op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland'. Het is de verdienste van de auteurs dat zij de enorme hoeveelheid vlindergegevens van al die jaren nu hebben verwerkt tot een gedegen en toch zeer vlot leesbaar, fraai vormgegeven en toegankelijk boek. Dit boek ontsluit de vele onderzoeksgegevens die nu bekend zijn over vlinders in de duinen van Zuid-Kennemerland. De verworven vlinderkennis uit de regio Zuid-Kennemerland wordt middels dit boek actief uitgedragen aan een groot publiek. Het bijzondere van dit nieuwe vlinderboek is dat er niet alleen op de vlinders zelf wordt in gegaan, maar dat er tevens een verband wordt gelegd met het voorkomen van de verschillende vlinders (vaak in bepaalde combinaties, vlindergezelschappen genoemd) en hun leefomgeving (landschap en vegetatie van
de duinstreek). De ecologische invalshoek die de auteurs het boek hiermee hebben gegeven, is verrassend en nieuw.

CRITERIA
Om voor een Gouden Vlinder in aanmerking te komen, moet men voldoen aan de
volgende criteria:
- Er moet een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan de bescherming van vlinders.
- De verdiensten van de persoon moeten een uitstraling hebben, zowel in de eigen kring als naar buiten toe.
- De geleverde prestatie moet gedurende langere tijd worden geleverd en kwalitatief goed zijn.
- De verworven kennis moet actief worden uitgedragen.
bron:De vlinderstichting