De uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van de Amsterdamse pc-regeling zijn op 8 december gepresenteerd aan wethouder Ahmed Aboutaleb. De regeling houdt in dat Amsterdamse brugklassers uit minimahuishoudens een pc van de gemeente krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat deze regeling bijdraagt aan ontwikkelingskansen van de kinderen.

 

Daarnaast reikte wethouder Aboutaleb in de Educatieve Hogeschool van Amsterdam
pc-vaardigheidsbewijzen uit aan een van de kinderen die net de workshop had afgerond. De wethouder sprak de hoop uit dat de Amsterdamse gemeenteraad de mooie regeling ook voor volgend jaar weer mogelijk maakt.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door het
SCO-Kohnstamminstituut, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Y. Emmelot, een van de onderzoekers, lichtte het onderzoek 'De digitale kloof overbrugd' kort toe. Het onderzoek laat zien dat hoe groter de mate van gebruik van pc en internet en hoe jonger het kind is bij het eerste gebruik, hoe groter de digitale vaardigheden. Verder valt de achterstand in gebruik bij  bijvoorbeeld allochtone jongeren weg door de verstrekking van een pc. Yolande Emmelot concludeert dan ook dat het verstrekken van gratis pc's een deel van de sociale ongelijkheid wegneemt. Een aanbeveling van het onderzoek is de regeling ook te laten gelden voor leerlingen die naar groep 8 gaan.

Toekomstkansen
Amsterdam wil met deze regeling de ongelijkheid in toekomstkansen aanpakken. Uitgangspunt was dat de kansen van jongeren voor een groot deel worden bepaald door volwaardig te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Daarom is het noodzakelijk dat kinderen in het voorgezet onderwijs thuis een pc hebben. Het voortgezet onderwijs maakt immers steeds meer gebruik van ict-toepassingen.

Gratis pc's
Amsterdam verstrekt sinds 2003 gratis computers aan brugklassers die opgroeien in een minimumhuishouden. De computers worden ook thuis geïnstalleerd en voorzien van een eenjarige internetverbinding. In 2003 zijn ongeveer 1.300 pc's verstrekt; in 2004 ongeveer 1.000. En in 2005 zijn dat er ruim 1.700. Alle huishoudens uit de lichtingen 2003 en 2004 hebben een vaste internetverbinding en een betaald jaarabonnement.

Workshop computervaardigheden
De brugklassers ontvingen hun computer nadat zij hebben deelgenomen aan een workshop computervaardigheden. Sinds 2004 hebben studenten van de HvA en vrijwilligers van DWI een groot gedeelte van deze workshops in het Philip Kohnstammhuis verzorgd. Met deze cursus wordt de betrokkenheid van de jongeren bij de pc verhoogd.

bron:Hogeschool van Amsterdam