Greenpeace is blij dat een derde van het unieke Great Bearregenwoud in Canada
wordt beschermd. Na tien jaar campagnevoeren van Greenpeace, andere milieuorganisaties en lokale indianenstammen heeft het bestuur van het gebied, Britisch Columbia, vandaag bekend gemaakt dat twee miljoen hectare oerbos volledig wordt beschermd. Voor de rest van het regenwoud worden regels opgesteld voor duurzaam gebruik.

Geweldig nieuws!, zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen Greenpeace Nederland. Het Great Bear regenwoud werd in het afgelopen decennia met een alarmerende snelheid vernietigd vanwege de groeiende vraag naar hout en papierproducten als toiletpapier. Er is een netwerk van beschermde gebieden nodig om de laatste oerbossen van de wereld veilig te stellen en dit is een goed begin.
Het Great Bear regenwoud is van levensbelang voor verschillende bedreigde diersoorten zoals de grizzly beer, de zwarte en de uiterst zeldzame witte 'Spirit' beer, wilde zalm, arenden, wolven en boomsoorten als de ceder. De afgelopen jaren ontstond steeds meer protest over de snelle vernietiging van dit unieke bos. Greenpeace voerde enkele jaren geleden veel actie tegen de import van hout uit het Great Bear regenwoud. In Nederland waren dat acties tegen de import van Western Red Cedar en acties bij de Canadese ambassade. Afnemers van deze houtsoort hebben daardoor gezocht naar alternatieven. Meer dan tachtig bedrijven waaronder BBC WorldWide Publishing, Mitsubishi Corporation en de Belgische houtfederatie zijn gestopt met het afnemen van dit hout. De internationale druk leidde tot onderhandelingen tussen Canadese bosbouwers, gezamenlijke milieuorganisaties de lokale indianen en de overheid.
Ongeveer twee miljoen hectare, oftewel 33 procent van het Great Bear regenwoud is volgens de gemaakte afspraken beschermd tegen houtkap. Dit is een gebied zo groot als acht keer Luxemburg. Voor de rest van het bos, een gebied van 6,4 miljoen hectare, wordt een op het ecosysteem gebaseerd management systeem ontwikkeld. Dat betekent dat houtkap op een duurzame manier wordt uitgevoerd en extra gebieden beschermd gaan worden. Dit moet in 2009 operationeel zijn. Hilde Stroot van Greenpeace: 'Hier wordt de basis gelegd voor het behoud van dit unieke oerwoud. Greenpeace blijft volgen of de overheid haar afspraken nakomt.'
bron:Greenpeace