Computerfabrikant Hewlett Packard gebruikt nog altijd decabroomdifenyl ether, een gevaarlijke broomhoudende vlamvertrager, kortweg decaBDE. Publiekelijk beweert HP het giftige spul allang niet meer te gebruiken. Uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van Greenpeace, naar het gifgebruik in laptops blijkt dat dat niet waar is. HP scoort nu een dikke onvoldoende op de 'Guide to Greener Electronics' van Greenpeace.

Het gebruik van decaBDE kwam aan het licht tijdens onderzoek van een Deens laboratorium, dat in opdracht van Greenpeace vijf merken laptops onderzocht op het gebruik van gevaarlijke stoffen. In maart feliciteerde Greenpeace HP nog vanwege hun mooie plannen voor het milieu. Maar vanwege de onthulling over het gebruik van decaBDE is HP gezakt in de Greenpeace 'Guide to Greener Electronics.' Dit overzicht rangschikt PC's en mobiele merken op hun chemicaliënbeleid en feitelijke gedrag. HP haalt een 4,7 en zakt van plaats drie naar vijf.

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers in maart dit jaar vijf courante modellen van computermerken gekocht. Laptops van Acer, Apple, Dell, HP en Sony zijn onderzocht op gevaarlijke stoffen. Met behulp van onder meer röntgen micro analyse zijn 44 onderdelen getest op aanwezigheid van zware metalen, PVC en broomhoudende brandvertragers. Het gebruik van veel van deze omstreden stoffen is vanaf 1 juli 2006  verboden of beperkt in de Europese richtlijn RoHS (Restriction of Hazardous Substances), vanwege het gevaar voor mens en milieu.

Het onderzoek toonde een waaier aan gevaarlijke stoffen aan, die schadelijk zijn voor de gezondheid en persistent in het milieu. Alle laptops bleken broom te bevatten, vooral de ventilatoren. De laptop van HP rolde bijzonder slecht uit het onderzoek vanwege het stiekeme decaBDE-gebruik, naast andere broomhoudende vlamvertragers. Ook bleek dat de HP als enige laptop nog een flinke hoeveelheid lood bevatte, zo'n drie maanden voor deze
stof verboden zou worden door de nieuwe Europese wet. De Macbook van Apple bevatte de grootste hoeveelheid van de broomhoudende vlamvertrager TBBPA in de ventilator.  Alleen Apple, HP en Acer bleken nog PVC te gebruiken.

'Van zo'n vernieuwende branche die zich graag groen verklaart, verwacht je heel wat,' concludeert campaigner Bart van Opzeeland van Greenpeace. 'Teleurstellend dat ze nog steeds zo veel giftige troep in hun apparaten stoppen!'

De in het onderzoek aangetroffen chemicaliën komen uiteindelijk terecht in het milieu en maken mensen ziek. Jaarlijks worden miljoenen kapotte apparaten geëxporteerd vanuit de Westerse wereld naar ontwikkelingslanden als India, China en Nigeria. In een eerder onderzoek van Greenpeace naar chemicaliën in de recyclinggebieden van China en India zijn broomhoudende vlamvertragers en lood in grote hoeveelheden teruggevonden. Beide stoffen zijn erg giftig en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

De elektronicabedrijven horen natuurlijk de nieuwe Europese verordening te volgen, maar ze kunnen veel meer in gang zetten. De wet verbiedt en beperkt een aantal schadelijke chemicaliën, maar biedt nog ruimte aan twijfelachtige stoffen. Greenpeace wil dat de elektronica industrie vergroent door de giftige stoffen uit te faseren, te zorgen dat de apparaten langer meegaan en eenvoudig te recyclen zijn.

bron:Greenpeace