Greenpeace verwerpt de studie van het Centraal Planbureau en ECN over windmolenparken in zee. Het CPB berekent dat offshore-windenergie pas in 2020 rendabel wordt. Het onderzoeksbureau gebruikt voor de studie veel te lage prijzen van emmissierechten en olie en de berekening pakt daarom voor windenergie nadelig uit.

Greenpeace wil een echte berekening van kosten en baten van klimaatbeleid dat verdere opwarming van de aarde voorkomt. Dat minister Brinkhorst in een reactie op de studie kiest voor geleidelijkheid bij het investeren in windenergie, vindt Greenpeace teleurstellend.

In de CPB-analyse staat dat Nederland in de komende jaren CO2-uitstootrechten in het buitenland blijft kopen, waarmee het goedkoop voldoet aan de verplichting om die uitstoot te beperken. Dit leidt niet tot lagere CO2-emissies in het buitenland en schaadt daardoor het klimaat. 'Bij het bepalen van de prijs van CO2-uitstoot waar de studie vanuit gaat, is geen rekening gehouden met schade door klimaatverandering. We zien wat orkanen als Katrina, overstromingen in Oost-Europa deze zomer en het ophogen van dijken in Nederland kosten. Dat gaat om miljarden euro's. Als je daarmee geen rekening houdt is een goede vergelijking van fossiele brandstoffen en duurzame energiebronnen onmogelijk,' zegt Joris Thijssen van Greenpeace.

Greenpeace heeft ook grote twijfels over de bij de studie gehanteerde olieprijs.
Het CPB rekent met een olieprijs van 25 tot 35 dollar per vat. De huidige prijs ligt boven de 60 dollar per vat. Het CPB verantwoordt dit met de stelling dat de vraag naar olie door de hoge prijs zal afnemen en dat  oliebedrijven zullen investeren in bronnen buiten het OPEC-gebied. Maar het is zeer twijfelachtig of dat allemaal zal gebeuren. De prijs van olie zal tegen het bereiken van het hoogtepunt van de productie juist omhoogschieten, zegt Thijssen.

Als Nederland samen met andere Europesche landen snel in windenergie investeert kunnen de kosten daarvan gedeeld worden. Maar Nederland moet niet afwachten. Minister Brinkhorst is veel te voorzichtig, hij zou in Europa het voortouw moeten nemen om de ontwikkeling te versnellen en de kans moeten grijpen om innovatie te stimuleren. Nederland kan een beleid voeren waardoor zij minder afhankelijk wordt van olie, zich een technologie van de toekomst eigen maakt en gevaarlijke klimaatverandering voorkomt.

bron:Greenpeace