De Europese Commissie heeft opnieuw een kans laten liggen om de Europese zeeën te beschermen. Het voorstel van de Europese Commissie voor een Europees mariene strategie, dat vandaag is goedgekeurd, stelt niks voor, vindt Greenpeace. De grootste tekortkoming is dat het voorstel geen bindende afspraken bevat om de Europese zeeën te beschermen. Er moeten snel zeereservaten komen en overbevissing moet stoppen, stelt Greenpeace.

De Europese Commissie gaat er automatisch vanuit dat de nationale overheden zelf hun
verantwoordelijkheden nemen. Greenpeace vindt dat zeer naïef. 'Het is bekend dat 60
tot 100 procent van alle commerciële vissoorten zijn overbevist, dat er door
scheepsongelukken en illegale lozingen elk jaar honderdduizenden tonnen olie in zee
verdwijnen. Nog steeds verbetert er weinig aan de bescherming van de zee en de soorten die erin leven', zegt Farah Obaidullah, campagneleider Oceanen bij Greenpeace. 'Het Europees Parlement en de lidstaten, dus ook Nederland, moeten bindende afspraken gaan afdwingen. Dat kan gedurende de komende weken.'

Aan de Europese Mariene Strategie is al meer dan drie jaar gewerkt, toch dreigt het
resultaat zeer pover te zijn, stelt Obaidullah. 'Na jaren vergaderen stelt het
gemeenschappelijke Europees milieubeleid op zee dus nog steeds weinig voor. Dat is zeer teleurstellend.'

Greenpeace signaleert een ernstige terugloop van de hoeveelheid vis in de zeeën van
Europa. Niet alleen doordat teveel wordt gevist, ook doordat schadelijke vismethoden
worden gebruikt. Zo zijn de schol en tong, die met zware sleepnetten uit het zand worden gejaagd, in de Noordzee bedreigd. In de Middellandse Zee wordt de bedreigde tonijn ook op een onverantwoorde manier gevangen, vaak ook illegaal.
In onze overbeviste zeeën krijgen vissen nu amper de kans zich voort te planten, laat staan dat ze de supervruchtbare leeftijd bereiken die zo belangrijk is voor een gezonde zee met veel vis.

Overbevissing is een wereldwijd probleem. Daarom voert Greenpeace actie, bij Canada tot aan de Tasman zee. Tegelijkertijd vecht Greenpeace tegen de grootschalige illegale visserij op kabeljauw in de Barentszee, waarvan de vangsten ook in Nederland terecht komen.

De rijke wereld van de zee met zeezoogdieren, roofvissen, roggen, anemonen, talloze wieren en bodemdieren verdwijnt heel snel. Daarom pleit Greenpeace voor het instellen van zeereservaten, waar de natuur van de zee en oceanen zich kan herstellen. Europa moet zich nu sterk maken door betere afspraken te maken voor de bescherming van de zee.

bron:Greenpeace