Greenpeace is tegen financiële compensatie van de energierekening. De Tweede Kamer vergadert vanavond over compensatie van de stijgende energieprijzen. Greenpeace wil dat het kabinet het geld voor de eenmalige financiële compensatie investeert in energiebesparing.

Dat is goed voor milieu à©n portemonnee, want het leidt tot een lagere CO2-uitstoot en een structureel lagere energierekening voor elk huishouden. Campagneleider Hans Altevogt van Greenpeace: 'Met die paar tientjes die je teruggeeft aan een huishouden kan je veel meer doen. Geef een zogenaamde EnergyBox, een besparingspakket, en de energierekening wordt elk jaar lager.'

Greenpeace presenteerde haar EnergyBox op 1 november op een CDA-congres. De EnergyBox kan naar keuze worden gevuld met bijvoorbeeld spaarlampen, standby killers voor tv en computer, slimme energiemeters en een Energieprestatieadvies. De Tweede Kamer praat nu over 35 tot 50 euro aan eenmalige financiële compensatie, terwijl een paar simpele ingrepen jaarlijks voor tenminste een zelfde bedrag aan besparing opleveren. En jaren achtereen. Met een simpele standby-killer wordt het sluipverbruik van een tv die uitstaat stopgezet. Dat bespaart 12 euro per jaar per tv. Een spaarlamp van 5 euro levert zes jaar lang een besparing op van 15 euro per jaar.

Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM is circa vijf miljoen euro vrijgemaakt om in 2006 een pilot te starten die de EnergyBox in enkele tienduizenden huishoudens uittest. Greenpeace wil dat de EnergyBox in 2007 aan alle Nederlandse huishoudens wordt gegeven. Het geld voor de eenmalige financiële compensatie kan hiervoor worden gebruikt. Investeren in energiebesparing voorkomt dat het kabinet elk jaar opnieuw geld moet uittrekken voor stijgende energieprijzen. Met energiebesparing kan de bouw van een nieuwe gas- of kolengestookte centrale overbodig worden gemaakt en dat scheelt heel veel CO2.

bron:Greenpeace