Vijf actievoerders van Greenpeace Nederland zaaien woensdagmorgen biologisch spinaziezaad uit over een proef van het Ministerie van Landbouw nabij Lelystad. Op het proefveld wordt voor het eerst in Nederland genetisch gemanipuleerde maïs geteeld. Het proefveld is afgezet met gevarenlint. De milieuorganisatie protesteert hiermee tegen de teelt van maïs en andere gewassen waaraan kunstmatig genetische eigenschappen zijn toegevoegd.

Genetische manipulatie is een onbetrouwbare techniek met onvoorspelbare gevolgen voor mens en milieu. Gentech gewassen kunnen bijvoorbeeld een gevaar vormen voor de soortenrijkdom van (landbouw)gewassen. Besmetting van conventionele en biologische gewassen door zaden van gentech-soorten is niet te voorkomen en onomkeerbaar. Besmette gewassen zijn voor conventionele en biologische boeren vaak onverkoopbaar. Nog geen maand geleden bracht Greenpeace een rapport uit over de teelt van gentechmaïs in Spanje, waarin zeer hoge besmettingspercentages voor andere maïssoorten werden beschreven (1). In het rapport komen ook boeren aan het woord die enorme schade hebben geleden door  besmetting met gentechmaïs.

Het ministerie van Landbouw wilde de locaties van de maïsproeven voorlopig geheim houden. Bij wet is geregeld dat het gewas na een maand moet worden ingeschreven in het Register GGO-teelt. Maar Greenpeace wil het niet zover laten komen; spinazie groeit sneller dan maïs en zal de proef op een natuurlijke manier overwoekeren. De omgekeerde wereld, want normaal zijn het de gentech-gewassen die andere manieren van telen onmogelijk maken. Biologische boeren in de omgeving van de proef waren niet ingelicht door het ministerie van Landbouw en konden dus geen bezwaar maken tegen de teelt, of hun teeltplan aanpassen. Op enkele kilometers afstand van het gentech veld bevinden zich velden van biologische boeren. Jeroen Scharroo van Greenpeace Nederland noemt gentech een heilloze weg: Genetische manipulatie is een gevaar voor het milieu. Consumenten schieten er niets mee op, alleen gentech-multinationals worden er rijker van. Greenpeace is tegen elke introductie van
gentech in het milieu en eist van het Ministerie van Landbouw onmiddellijke stopzetting van de teelt van maïs met kunstmatig ingebrachte genetische eigenschappen.

bron:Greenpeace