Genetisch gemanipuleerde gewassen verspreiden zich steeds vaker illegaal in het milieu. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van Greenpeace en GeneWatch UK, die een volledig overzicht hebben samengesteld over besmetting van normale gewassen met gentech-gewassen. Niet eerder werd zo onomstotelijk vastgesteld dat gentech-besmettingen geen incidenten zijn. Gentechnologie is onlosmakelijk verbonden met milieuschandalen.

In dit Contamination report zijn de belangrijkste voorvallen opgenomen die verzameld zijn in het online register van Greenpeace en GeneWatch UK. Dit zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn. Er is tot dusverre geen officieel besmettingsregister, niet op nationaal niveau, en niet wereldwijd, aldus Jeroen Scharroo van Greenpeace Nederland. Zowel bedrijven als nationale regeringen houden de meeste voorvallen van besmetting geheim onder het mom van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Enkele van de meest verontrustende voorvallen uit het rapport zijn:
- In de Verenigde Staten wordt varkensvlees van genetisch gemanipuleerde varkens illegaal verkocht aan consumenten;
- In onder andere Duitsland en Nederland worden verschillende gentech-soorten lukraak met elkaar gemengd, zelfs in belangrijke veldproeven;
- In Brazilië worden onwettige gentech-gewassen geteeld die het land zijn
binnengesmokkeld;
- Niet-goedgekeurde gentech-gewassen worden gemengd met voedsel, ook voor voedselhulp naar onder andere Bolivia;
- In landen als de Verenigde Staten zijn normale gewassen besmet met genetisch
gemanipuleerde gewassen met farmaceutische bestanddelen.
Het rapport onthult 113 besmettingsgevallen vanaf 1996, het jaar dat gentech-gewassen voor het eerst commercieel beschikbaar kwamen. De voorvallen spelen wereldwijd, in 39 landen. In slechts de helft van deze gevallen is het officieel toegestaan genetisch gemanipuleerde gewassen te telen. Greenpeace vindt het zorgwekkend dat de frequentie van de voorvallen toeneemt. Alleen al in 2005 speelden in elf landen besmettingsschandalen. Besmetting komt zelfs voor in landen zoals Groot-Brittannië, waar belangrijke en zogenaamd zorgvuldig gecontroleerde evaluaties van gentech-gewassen plaatsvinden.

Verder belicht het rapport uitgebreid de fouten die zijn gemaakt rondom de maïssoort Bt10. Vorig jaar bleek dat deze illegale gentech-maïs jarenlang geplant was in de Verenigde Staten en van daaruit verspreid naar onder meer Europa en Japan. Het rapport concludeert na een uitgebreide analyse dat herhaling van dergelijke besmettingen in de toekomst nauwelijks is uit te sluiten.
Zoals blijkt uit het rapport is genetische manipulatie oncontroleerbaar en onomkeerbaar. De veiligheid van gentech voor mens en milieu is nog allerminst aangetoond.  Greenpeace voert dan ook campagne om verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen in het milieu te voorkomen.
bron:Greenpeace