17 actievoerders van Greenpeace Nederland beschilderen sinds dinsdagochtend 06.30 uur de kolencentrale van stroomproducent E.ON op de Maasvlakte. Het wordt een waarschuwingsbox zoals die ook op sigarettenpakjes staat: Smoking Kills. Kolencentrales als deze stoten broeikasgassen uit die bijdragen aan het klimaatprobleem. Energiebedrijven blijven desondanks investeren in nieuwe kolencentrales en de regering legt hen daarbij geen strobreed in de weg. Greenpeace wil, dat tijdens het Tweede Kamer-debat op donderdag 15 juni de regering kiest voor duurzame energie en energie efficiency in plaats van ruimte bieden aan nieuwe klimaatvervuilende kolencentrales.

In plaats van het klimaatprobleem op te lossen, effent de regering de weg vrij voor energiebedrijven om te blijven investeren in klimaatvervuilende kolencentrales, stelt Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace, en dat terwijl de
CO2-uitstoot van kolencentrales leidt tot levensgrote problemen wereldwijd voor mens en milieu. Stroomproducent E.ON heeft, net als Nuon, RWE en Electrabel, aangekondigd een nieuwe kolencentrale te willen bouwen in Nederland. Deze nieuwe centrale verrijst hoogst
waarschijnlijk direct naast de huidige centrale. Een dergelijke nieuwe kolencentrale stoot jaarlijks meer dan 5,5 miljoen ton kooldioxide (CO2) uit. Deze CO2 zorgt voor nog meer verandering van het klimaat.

Onlangs presenteerde het KNMI wat klimaatverandering betekent voor Nederland: het wordt niet alleen warmer maar vooral ook natter in de winter en droger in de zomer. Het is de vraag of Nederland de stijging van de zeespiegel kan bijbenen. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties stelde al eerder dat ook een kleine verandering van het klimaat wereldwijd vele levens kan eisen als gevolg van watertekort, verdere verspreiding van malaria, overstromingen en hevigere orkanen.

Op 15 juni debatteert de Tweede Kamer over het klimaat en het Nederlandse energiebeleid. Hoog op de agenda staat de CO2-emissiehandel en daarmee samenhangend een plan over de verdeling van CO2-emissierechten onder Nederlandse bedrijven (waaronder
stroomproducenten, raffinaderijen, papierfabrieken, staalproducenten). Tot nog toe blijkt deze emissiehandel een farce. Het kabinet heeft afgelopen jaar zoveel CO2-emissierechten uitgedeeld dat al deze bedrijven rustig door konden gaan met het uitstoten van het
broeikasgas en geen enkele investering hoefden te doen in schone energie.

Greenpeace concludeert uit het verdelingsplan van CO2-emissierechten zoals dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd, dat de emissiehandel de komende jaren opnieuw niet het beoogde positieve effect zal hebben voor het klimaat. De Kyotodoelstelling van Nederland wordt weliswaar net gehaald, maar alleen dankzij aankoop van emissieruimte in landen als Roemenië en China. Voor energiebedrijven is er zelfs ruimte gecreëerd voor meerdere nieuwe kolencentrales. Dat het ambitieniveau van Nederland
laag lag, wisten we helaas al. En dat dit kabinet de industrie het hand boven het hoofd houdt, ook. Maar deze plannen zijn schaamteloos, zegt Joris Thijssen. Nederland moet het klimaat beschermen, niet de vervuilers.

Ook zonder nieuwe kolencentrales kunnen we in Nederland het licht laten branden. Schone energiebronnen zoals wind, zon en schone biomassa zijn goed in staat om voor Nederland aan de energiebehoefte te voldoen.  Bovendien biedt investeren in schone energie
kansen voor de Nederlandse offshore industrie, de Rotterdamse haven en de internationaal vooraanstaande Nederlandse zonnepaneel roducenten. Greenpeace wil dat de Nederlandse regering eindelijk eens inziet dat het oplossen van het klimaatprobleem samen kan aan
met kansen voor de economie.

bron:Greenpeace