Greenpeace vestigt haar hoop op de milieuministers uit de Europese Unie die vanaf vandaag aanwezig zijn op de klimaattop in Montreal. Van de Verenigde Staten onder president Bush verwacht Greenpeace niet veel. 'De EU kan beter inzetten op keiharde afspraken voor CO2-reductie dan met halfslachtige maatregelen proberen de VS erbij te krijgen', aldus Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland.

Gegeven de enorme schadelijke invloed van klimaatverandering op mens en milieu in de hele wereld, mogen de ministers niet thuiskomen met een mager resultaat. Vandaag spreken twee Nederlandse studenten staatssecretaris van Geel in Montreal aan op zijn verantwoordelijkheid het klimaat te beschermen. In Montreal moet deze week gesproken worden over hoe we de CO2-uitstoot na 2012 gaan verminderen. Om de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke grens van 2 graden Celcius te houden, moet de CO2 uitstoot in 2020 met 30 procent zijn afgenomen. De milieuministers in Montreal mogen de klimaattop niet afsluiten zonder harde afspraken over  het verminderen van de CO2-uitstoot na 2012. De huidige Kyoto-periode loopt tot 2012. Het Kyoto Protocol moet volgens Greenpeace het belangrijkste platform blijven voor verdere onderhandelingen. Politiek leiderschap  en duidelijke keuzes zijn noodzakelijk om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Greenpeace wil dat de EU-ministers voortrekkers van een ambitieus klimaatbeleid blijven. De EU-landen moeten het goede voorbeeld geven door hun energievoorziening snel te verduurzamen. De EU kan de ontwikkelingslanden helpen dit voorbeeld te volgen. Investeringen in schone energie zijn noodzakelijk om een einde te maken aan vervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie. Energiebesparing en duurzame energie uit zon, wind en biomassa zijn de enige goede oplossingen voor het tegengaan van klimaatverandering.

Vandaag dringen twee Nederlandse studenten er bij staatssecretaris van Geel in Montreal op aan harde internationale afspraken te maken voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De twee studenten, Bette Harms en Ronald Franken, maken deel uit van het project 'Solar Generation', waarbij studenten wereldwijd zelf actief aan de slag gaan tegen klimaatverandering. Hun boodschap aan de staatssecretaris is: 'Hands up for Kyoto II.' Ze vragen Van Geel om de Nederlandse vlag te plaatsen in een hand op een grote wereldbol. Hiermee spreekt hij uit dat hij zich hard gaat maken voor een streng klimaatbeleid na 2012. Solar Generation studenten uit andere landen vragen hun nationale delegatie om hetzelfde te doen.

bron:Greenpeace