Greenpeace vraagt aan de vooravond van de aandeelhoudersvergadering van Shell in een brief aan CEO Jeroen van der Veer om terugtrekking bij de olie- en gaswinning in de omgeving van het Russische eiland Sachalin. Shell is partner van de Sachalin Energy Company en aldus betrokken bij de olie- en gaswinning. Volgens Greenpeace zijn Sachalin en de omliggende wateren een ecologisch uiterst gevoelig gebied. Het is de leefomgeving van de laatste kolonie westelijke grijze walvissen.

De Internationale Walvisconferentie (IWC) in Zuid-Korea nam vorige week unaniem een resolutie aan die de uiterst zwakke stand van de grijze walvis onderstreept. Uit onderzoek blijkt dat er minder dan dertig vruchtbare vrouwtjes-walvissen in dit gebied leven, voor wie de wateren rond Sachalin de kraamkamer vormen.
Naast de bedreiging van de walvissen vormt de oliewinning ook een bedreiging voor andere diersoorten. Zo worden de meer dan duizend rivieren van het eiland, paaigronden voor de Pacific zalm, doorsneden door een kilometerslange olie- en gasleiding. Daarnaast leidt de constructie van een scheepsterminal tot het storten van twee miljoen kubieke meter grond in de baai van Aniya, waar zich de kraamkamers van sneeuwkrabben, mosselen en garnalen bevinden.
Greenpeace wijst in de brief aan Shell verder op het ontbreken van enige controle of preventie van olielekken. Over een aantal maanden zal de olie in ijsomstandigheden vervoerd worden, en er is geen expertise bekend voor het opruimen van gelekte olie bij temperaturen onder nul.
Volgens Greenpeace is de olie- en gaswinning op en rond het Russische eiland onmogelijk zonder het milieu aan te tasten, en de laatste westerse grijze walvissen te bedreigen. Daarom vraagt de milieuorganisatie aan Shell en andere oliemaatschappijen zich terug te trekken van Sachalin.

bron:Greenpeace