De omzet in de bouw is in de eerste drie kwartalen van 2005 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2004. Deze groei komt geheel voor rekening van het zeer positief verlopen tweede en derde kwartaal in 2005. De groei hangt vooral samen met de bouw van meer woningen. Het bouwvolume van nieuwbouw is in de eerste drie kwartalen van 2005 met ongeveer 7 procent gestegen. De bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen is vrijwel gelijk gebleven.

Minder werkdagen
Het aantal dagen dat in de bouw gewerkt kon worden (de zogeheten productieve uren) lag in de eerste negen maanden van 2005 ruim 2 procent onder het aantal in dezelfde periode van 2004. Gecorrigeerd voor deze afname zou de omzetontwikkeling in de bouwnijverheid nog positiever uitkomen.

Groeispurt zet door
In het derde kwartaal van 2005 lag de omzetstijging in de bouw op 5,9 procent. Daarmee zet de groeispurt, die in het tweede kwartaal is ingezet, door. In het tweede kwartaal groeide de omzet al met 7,1 procent. Met deze jongste cijfers bereikt de gemiddelde omzet over de laatste twaalf maanden het hoogste niveau sinds december 2002. De bouwprijzen van gebouwen zijn nauwelijks veranderd.

Installateurs en afwerkingbedrijven grootste stijgers
In het derde kwartaal zijn de installateurs en bouwbedrijven die in afwerking  gespecialiseerd zijn de grootste stijgers. Bij de bouwinstallatiebedrijven steeg deze omzet met 8,4 procent en bij de afwerkingbedrijven was de omzetstijging 6,7 procent. De omzettoename bij bouwbedrijven in burgerlijke en utiliteitsbouw (bouwen van woningen, kantoren, ziekenhuizen en dergelijke) was 5,3 procent. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw zagen hun omzet in het derde kwartaal met 3,9 procent groeien.

Ook hogere omzet hout- en bouwmaterialenindustrie
Het gaat ook weer beter in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Zowel op de thuismarkt als op de exportmarkt nam de omzet in de eerste drie kwartalen van 2005 met 2 procent toe in vergelijking met diezelfde periode in 2004. De hout- en bouwmaterialenindustrie is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouwnijverheid. Belangrijke producten zijn deuren, ramen en kozijnen van hout, beton, betonproducten, glas, cement, dakpannen en tegels.

bron:CBS