Nieuw rapport van het Landbouwkundig economisch Instituut over voorkoming en bestrijding van rampen in de landbouw. Dit rapport omvat een verkenning van de institutionele en financiële haalbaarheid van een Groene Wegenwacht als 'hulpdienst' bij ziekte-/plaaguitbraken in de plantaardige productie.

Het doel van de Groene Wegenwacht is boeren/tuinders zelf te leren zoeken naar de oorzaken van ziekte-/plaaguitbraken op hun bedrijf, om daarmee toekomstige uitbraken en aanverwant middelenverbruik te voorkà³men. De deelnemer krijgt in ruil voor een kennisinvestering een recept voor een curatief middel. De verkenning is toegespitst op de beheersing van de ziekte Phytophthora infestans in consumptieaardappelen. De uitkomst is veelbelovend. De premie die de deelnemer moet betalen, bedraagt in het ongunstigste geval hooguit 10% van de financiële meeropbrengst die hij kan behalen.

bron:LEI