De Nota Mobiliteit van het kabinet stelt zeer teleur. Al het geld gaat naar nieuwe wegen en niet naar OV. De kilometerheffing wordt uitgesteld. Daarom heeft GroenLinks vandaag een initiatiefwet ingediend om een verkeersheffing in te voeren rond de steden. Dat zorgt voor lucht en leefbaarheid in de steden en voor een betere bereikbaarheid

 

Helaas beperkt het kabinet de overlast van het autoverkeer niet met effectieve prijsmaatregelen. Daarom heeft GroenLinks vandaag zelf een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een regulerende verkeersheffing op- en binnen de ring rond de grote steden. We kunnen niet langer wachten tot dit kabinet in beweging komt. Met de initiatiefwet van GroenLinks kunnen we snel iets doen om de lucht en leefbaarheid in de steden te verbeteren en te zorgen voor een betere bereikbaarheid. De initiatiefwet-Duyvendak maakt een regulerende heffing àƒÆ’  la Londen mogelijk. De wet is klaar voor plenaire behandeling.

GroenLinks wil een snelle beprijzing van het wegverkeer. Dat is nodig om de lucht in steden schoner te krijgen en de files effectief aan te pakken. De Nota Mobiliteit is helaas een betonnen mislukking. De kilometerheffing wordt op de lange baan geschoven en de voorgestelde "versnellingsprijs" op knelpunten zal alleen zorgen voor meer asfalt. GroenLinks wil geen asfalterende maar een regulerende heffing. Een dergelijke heffing is met de huidige wetgeving niet mogelijk. Daarom diende Wijnand Duyvendak in 2003 een initiatiefwet in om beprijzing in de steden mogelijk te maken.

Vandaag stuurt Wijnand Duyvendak de reactie op het schriftelijke commentaar van de fracties naar de Kamer. De wet is hiermee klaar voor plenaire behandeling.
De reactie gaat vergezeld van een Nota van Wijziging om een regulerende heffing op rijkswegen (snelwegen) aan het wetsvoorstel toe te voegen. Gemeentes, provincies en waterschappen kunnen dankzij het eerste voorstel een regulerende heffing invoeren op hun wegen. Door de Nota van Wijziging kan het Rijk daarbij aansluiten. GroenLinks stelt voor om een regulerende heffing voor bestaande snelwegen in te voeren. Veel woon-werkverkeer en transport vindt immers plaats over stadsringen en stadssnelwegen. Zo wordt de effectiviteit van de sterk vergroot.

GroenLinks wil niet wachten met de invoering van een effectieve prijsmaatregel. Er moet snel een echte oplossing komen voor lokale knelpunten. De initiatiefwet-Duyvendak biedt een prima oplossing voor de korte termijn, vooruitlopend op de volledige en landelijke invoering van de kilometerheffing.

bron:Groenlinks