GroenLinks vindt dat iedereen die in Nederland wordt geboren ook de Nederlandse nationaliteit moet krijgen. Nu missen veel kinderen van migranten belangrijke burgerschapsrechten. GroenLinks wil er via een initiatiefwet alvast voor zorgen dat zij in 2007 mee kunnen stemmen bij de landelijke verkiezingen.

De afgelopen jaren kende Nederland een hard klimaat richting migranten. Zeker allochtone jongeren zitten vaak in het verdomhoekje. Tegelijkertijd heeft de regering Balkenende veel te weinig gedaan om deze jongeren erbij te betrekken en kansen te geven. Onder veel allochtone jongeren is er daardoor een gevoel van vervreemding ontstaan.GroenLinks wil breken met deze situatie. Jongeren moeten daar zelf veel voor doen, maar de overheid kan het niet langer laten afweten. Er groeit een mooie en interessante generatie op, die we hard nodig hebben. We moeten de allochtone jongeren mee laten doen, serieus nemen en zeggenschap geven

GroenLinks vindt daarom dat iedereen die in Nederland is geboren en opgegroeid de Nederlandse nationaliteit moet krijgen. Daarmee krijg je alle burgerrechten, zoals het stemrecht. Op een bepaald moment moet de overheid ondubbelzinnig uitspreken: je hoort erbij, je bent Nederlander, en je hebt alle rechten en plichten die daar bij horen. Nu is dat voor enkele tienduizenden jongeren niet het geval. De kinderen van migranten zijn hier opgegroeid, maar deze zogenaamde tweede (of soms al derde) generatie heeft niet altijd de Nederlandse nationaliteit. Dat signaal is verkeerd. En het leidt er bijvoorbeeld toe dat deze jongeren straks niet kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007. Zij moeten de kans krijgen om automatisch en met terugwerkende kracht Nederlander te worden.
GroenLinks wil het stemrecht zo snel mogelijk regelen. De meeste allochtone jongeren mogen stemmen voor de gemeenteraad. Volgens de laatste onderzoeken gaan veel allochtone jongeren ook gebruik maken van die mogelijkheid. Helaas ligt dat anders bij de landelijke verkiezingen in 2007. Wie niet de Nederlandse nationaliteit heeft, mag dan niet stemmen. Dat is onuitstaanbaar en dat moeten we snel veranderen. Daarom zal GroenLinks een initiatiefwet indienen om dat nog voor de verkiezingen in 2007 mogelijk te maken. De wet regelt dat iedereen die hier is geboren ook stemrecht heeft (zie onder).
bron:Groenlinks