Marijke Vos (GroenLinks) stelt schriftelijke vragen over het uitlekken van de naam van de advocaat die in 2003 de Amsterdamse officier van justitie Mr. Koos Plooy tipte over een ophanden zijnde aanslag op zijn leven. Naar nu blijkt is de naam van deze advocaat uitgelekt.
Een document waarin de naam van de advocaat vermeld stond is terecht gekomen in het strafdossier van de broer van de oud-rechercheur die er zélf van verdacht wordt de Hells Angels te hebben getipt over politie-invallen. GroenLinks wil snelle beveiliging van de advocaat in kwestie en vertrouwelijke informatie over mogelijke andere gevolgen van de gelekte informatie van de afgelopen tijd.

bron:GroenLinks