Medy van der Laan ontwijkt heldere antwoorden op kamervragen van Femke Halsema over het besluit de NPS op te heffen. Door niet met open vizier de Kamer tegemoet te treden tast de staatssecretrais haar gebrekkige geloofwaardigheid nog verder aan. Groenlinks heeft daarom nieuwe vragen over de opheffing van de NPS gesteld.

Medy van der Laan heeft in een eerder antwoord toegegeven dat zij niet bij het overleg tussen de regeringsfracties over het opheffen van de NPS aanwezig was en ontplofte toen zij er van hoorde. Terwille van de voortzetting van het kabinet, of van haar staatssecretariaat, is ze er toch toe overgegaan het voorstel voor haar rekening te nemen. Groenlinks wil dat ze in de kamer toch helder en eerlijk vertelt hoe de zaak nu eigenlijk in elkaar zit.

bron:Groenlinks