GroenLinks, PvdA en SP doen een oproep aan Zalm en De Geus om mee op werkbezoek te gaan naar de voedselbank. Zij vragen dit naar aanleiding van Zalms eerdere uitspraken in het Algemeen Dagblad, dat het wel meevalt met de armoede in Nederland. De voedselbanken groeien als kool: inmiddels halen zesduizend gezinnen met een minimuminkomen iedere week een voedselpakket af. Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid: de bevriezing van de lonen en uitkeringen, het nieuwe zorgstelsel, de verhoging van de huren en de verlaging van de huursubsidie.

Afgelopen najaar concludeerde ook het SCP in de Armoedemonitor: de armoede in Nederland is gestegen, de kloof tussen arm en rijk is gegroeid. Naast een toelichting op de uitspraken van Zalm over de armoede, vragen Ineke van Gent, Kees Vendrik(Groenlinks), Saskia Noorman-Den Uyl(PvdA) en Jan de Wit(SP) in schriftelijke vragen inzicht in de actuele koopkrachtcijfers in 2006. Nu de loonstrookjes binnenkomen en de optelsom van alle kabinetsmaatregelen duidelijk wordt, worden de  bewindslieden opgeroepen om hun stelling “niemand gaat erop achteruit in 2006” hard te maken. De vragenstellers bestrijden dit: als je een laag inkomen hebt, chronisch ziek bent of in een huurwoning woont, is het koopkrachtverlies in 2006 enorm.
bron:Groenlinks