De ophokplicht is slecht voor kippen en voor de biologische sector. Zij betalen de prijs voor problemen in de bio-industrie. De maatregel is ook niet noodzakelijk. Daarom vraagt GroenLinks minister Veerman om de ophokplicht op te heffen.

GroenLinks is bezorgd over de gevolgen van de ophokplicht voor de biologische pluimveesector. Steeds duidelijker wordt dat Nederland alleen staat in de 'overbezorgde' reactie op de vogelgriep. Andere Europese landen vinden verscherping van controle voldoende. Ook de Europese Commissie vindt ophokken overdreven. En uit Rusland komen berichten dat de verspreiding van de vogelgriep niet doorzet. Daarom vraagt GroenLinks aan Veerman om de ophokplicht op te heffen.

Het verzoek om ophokken kwam van de gangbare pluimveeboeren. Zij hebben weinig geleerd van de vorige uitbraak van de vogelgriep. In die bedrijven zitten duizenden kippen boven op elkaar. De bedrijven liggen zo dicht bij elkaar dat besmetting niet tegen te houden is, mocht er een ziekte uitbreken. Om dat risico te beperken, worden de biologische kippen die wel vrij kunnen rondscharrelen de dupe. Die moeten nu allemaal binnen blijven in hokken die daar niet op berekend zijn. GroenLinks vindt dat de gangbare pluimveesector zelf het besmettingsrisico moet verkleinen.

De minister van landbouw wil de biologische sector versterken. Met de ophokplicht draagt hij bij aan het tegendeel. Op 15 september spreekt de landbouwcommissie op verzoek van GroenLinks en PvdA met pluimvee experts, virologen en ornithologen over de vogelgriep. GroenLinks wil direct daarna ook een overleg met de minister over de kwestie. De fractie heeft inmiddels ook schriftelijke vragen gesteld.

bron:GroenLinks