Ouderen met weinig of geen pensioen moeten jaarlijks 250 euro extra krijgen. Dat stelt GroenLinks voor als alternatief voor het kabinetsvoorstel om alle 65-plussers, arm en rijk, er ruim honderd euro bij geven. Het geld komt zo terecht bij ouderen die het echt nodig hebben. Volgens het ministerie is het voorstel betaalbaar, volgens de Sociale Verzekeringsbank is het uitvoerbaar.

Kabinet maakt foute keuzes
Minister De Geus heeft met Prinsjesdag voorgesteld om de koopkracht van ouderen op peil te houden door alle 2,5 miljoen AOW-ers een extraatje te geven van à¢?¬9,66 per maand. GroenLinks vindt dit een foute keuze: ook zonder dit extraatje gaan rijke gepensioneerden er al fors op vooruit. Zo stijgt, als De Geus zijn zin krijgt, de koopkracht van een echtpaar met een pensioen van tienduizend euro, in 2006 met 5,5%. Ouderen met alleen AOW daarentegen, krijgen er slechts 0,5% bij. Daar komt bij dat het kabinet weigert om ouderen die niet of nauwelijks belasting betalen, en daardoor hun fiscale ouderenkorting mislopen, hiervoor te compenseren. Dat is een extra argument voor het eerlijker verdelen van het budget van 300 miljoen.

Voorstel GroenLinks is haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar
Ineke van Gent heeft haar voorstellen voor een extraatje voor ouderen met een krappe beurs laten doorrekenen door het ministerie van SZW. Hieruit blijkt dat een extra aanvulling op het inkomen van 250 euro mogelijk is voor alle ouderen met een bruto inkomen tot 20 duizend euro per jaar. Ook de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van de AOW, heeft de voorstellen beoordeeld en geconcludeerd dat ze haalbaar en betaalbaar zijn. Tegen minimale uitvoeringskosten, (0,03% van het budget) is de eerlijker verdeling tussen arm en rijk te realiseren.

bron:GroenLinks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular