Vandaag presenteert de Algemene Rekenkamer een rapport over de werkwijze van de IND voor het verlenen van reguliere verblijfsvergunningen. Het rapport is een litanie van dingen die bij de IND fout gaan. Eigenlijk komt het erop neer dat je maar beter niet in Nederland een verblijfsvergunning moet willen aanvragen.

De IND heeft in de afgelopen jaren veel veranderd. Niet ten goede, constateert de Rekenkamer nu. De IND wordt verweten onzorgvuldig en ontijdig met verblijfsverzoeken om te gaan. Soms moeten mensen twee tot vier keer zo lang wachten op een IND-beslissing als redelijkerwijze is toegestaan. Ook de samenwerking met andere overheidsorganen loopt spaak omdat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor de afhandeling van verzoeken.

Schokkend is de bevinding van de Algemene Rekenkamer dat voor de leges een eenduidig inzicht ontbreekt in de kostprijzen die ten grondslag liggen aan de nieuwe legestarieven. GroenLinks vindt dat onaanvaardbaar; de nieuwe legestarieven, die kunnen oplopen tot een bruto minimum maandloon, stonden volgens minister Verdonk in verhouding tot diezelfde kostprijzen. Nu blijkt dus dat de kostprijzen helemaal niet berekend hadden kunnen worden.

GroenLinks ziet in dit rapport reden om snel met een parlementair onderzoek te starten, waarbij ook de werkwijze van de IND rondom het beoordelen van asielverzoeken moet worden betrokken. In de tussentijd moet minister Verdonk als een speer alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uitvoeren en de legesprijzen dramatisch verlagen tot een aanvaardbaar niveau.

bron:GroenLinks