Met de aanhouding van drie verdachten heeft de politie diverse geweldsmisdrijven en zedenzaken opgelost. Het gaat om drie Stadjers van respectievelijk 15, 16 en 20 jaar. In het vervolgonderzoek werden nog eens vijf verdachten aangehouden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, allen uit Groningen. Met de aanhoudingen van deze groep jongeren werden in totaal achttien misdrijven opgelost.

De 15-jarige jongen werd medio december vorig jaar op heterdaad aangehouden na een  overval in een woning aan de Tressenplaats in Groningen. Hierbij werd de bewoner, een 26-jarige man, zwaar mishandeld door klappen, stompen en schoppen. Ook werd hij met een stoel en een bloempot op het hoofd geslagen. Verder werd een groot gedeelte van de huisraad vernield. Bovendien werden enkele goederen ontvreemd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ook de 16-jarige jongen en de 20-jarige man betrokken waren bij de overval. Beiden werden in de maand januari aangehouden. Alle drie verdachten bekenden tijdens het verhoor hun aandeel in de overval. Het trio werd in bewaring gesteld. Zij zitten nog vast.
Aanrandingen
Uit het vervolgonderzoek kwam naar voren dat de 15-jarige jongen nog meer op zijn kerfstok had. Zo wordt hij verdacht van drie aanrandingen en één schennis der eerbaarheid bij drie minderjarige meisjes van 14 en 15 jaar, die bij hem op school zitten. Een 14-jarig meisje werd twee maal het slachtoffer van zijn onzedelijke gedrag. In alle gevallen beging de verdachte onzedelijke handelingen bij de meisjes.
Verder beging de 15-jarige verdachte samen met zes andere jongeren, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, nog dertien misdrijven. De jongeren kennen elkaar van bijnaam of roepnaam en ontmoetten elkaar op gezette tijden. Volledig willekeurig en onverschillig werd er openlijke geweld gepleegd tegen personen en goederen. Zo werd drie keer een ruit van bushokjes aan de Haydnlaan en de Helperzoom vernield.  
Geen motief
Alle achttien strafbare feiten werden gepleegd in de maanden november en december van het vorig jaar. De verdachten hadden niet een motief voor hun strafbare gedragingen. De feiten werden over het algemeen willekeurig en onverschillig gepleegd. De vijf andere verdachten mochten na verhoor het politiebureau verlaten. De politie maakt proces-verbaal tegen hen op. Het onderzoek heeft enkele weken geduurd.
 
bron:Politie Groningen