Vrijdagmorgen vonden in de regio Utrecht binnen een uur 25 aanrijdingen plaats door de gladheid. De Regionale meldkamer telde in à©à©n uur tijd ruim 25 aanrijdingen in de regio.

Hiervan waren 21 met lestel. Vermoedelijke oorzaak ligt in het feit dat bestuurders te weinig rekening hebben gehouden met de gladheid. In de loop van de morgen nam het aantal meldingen af.
 
bron:Politie Utrecht