Veel ambachtelijke branches, zoals vakslagerijen, uurwerkherstellers, opticiens, pedicures en zilversmeden hebben grote moeite om personeel aan te trekken, terwijl het huidige personeelsbestand vergrijst. Zozeer zelfs dat de deskundigheid voor bepaalde beroepen in Nederland dreigt te verdwijnen. Om daar verandering in te brengen, openen het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en CWI vandaag op zeven locaties in ons land een Servicepunt Ambachten. Piet Kalle, voorzitter Hoofdbedrijfschap Ambachten en Rens de Groot, voorzitter Raad van Bestuur CWI,tekenden vanmorgen een overeenkomst waarin de samenwerking wordt bekrachtigd.

Het Servicepunt Ambachten is er zowel voor werknemers als werkgevers en gaat de instroom van vakbekwaam personeel binnen het ambacht bevorderen, het imago van ambachten verbeteren en het ondernemerschap stimuleren. De zeven servicepunten worden gehuisvest op de CWI-vestigingen in Drachten, Zwolle, Haarlem,
Leidschendam, Den Bosch, Rotterdam en Maastricht . Werkgevers kunnen bij de steunpunten terecht voor personeelsbemiddeling, werkzoekenden voor informatie, ondersteuning bij het zoeken naar werk en een carrière in één van de ambachtelijke beroepen.
Bij ambachten denken mensen vaak aan nostalgische beroepen die enigszins uit de tijd zijn. Dat imago is onterecht: het gaat om een sector van 35 branches, met 60.000 bedrijven waar 300.000 mensen werken. Beroepen als banketbakker, dakbedekker, stratenmaker, opticien, fietshersteller, orthopedisch
schoentechnicus, schoorsteenveger en natuursteenbewerker bieden volop kansen voor mensen die voor zichzelf willen beginnen, creatief willen werken, iets met hun handen willen doen, of willen leren en werken tegelijk.
bron:CWI