Vanaf vrijdag 23 september 12.00 tot zaterdag 24 september 12.00 uur vindt er in de provincie Groningen een groots opgezette milieucontrole plaats bij een groot aantal bedrijven (ook in het buitengebied), afvaltransporten, vuurwerkcontroles etc.

Aftrap
De officiële aftrap van de estafette werd vrijdag jl. om 12.00 uur verricht door Henk van 't Land, dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest, samen R. Hoek, directeur programma's en projecten van de provincie Groningen. Zij openden op symbolische wijze de estafette door het nemen van watermonsters uit een vijver in Vinkhuizen.

Gezamenlijke actie
De actie wordt gezamenlijk uitgevoerd door de overheidsinstanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels: gemeenten, provincie, waterschappen, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders.

Landelijke estafette
Dit 24-uurs project maakt onderdeel uit van een landelijke handhavingsestafette waaraan alle 12 provincies deelnemen. Doel van deze (landelijke) actie is om te laten zien dat handhaving van milieuwetten een niet weg te denken onderdeel is in deze samenleving.

Controles
Er zal worden gecontroleerd op een zo breed mogelijk scala aan milieu- en regelgeving. Naast het grijze kleurspoor (wet milieubeheer) wordt gecontroleerd op het blauwe (wet verontreiniging oppervlaktewateren), het rode (wet op de ruimtelijke ordening) en het groene kleurspoor (flora- en faunawet en aanverwante wetten).

bron: Waterschap Noorderzijlvest