Visie21, het grootste burgerinitiatief van Nederland, dat sinds maart 2006 met zoveel mogelijk Nederlanders werkt aan een toekomstvisie voor Nederland, presenteert op 3 september 2006 de voorlopige uitkomsten van het nationale visieproces. Het is voor het
eerst dat burgers op zo'n grote schaal een Troonrede maken waarin ze hun eigen visie verwoorden.

Op die dag komen prominente Nederlanders (vertegenwoordigers van politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren) bijeen in Utrecht op het Visie21 Festival om met 5000 Nederlanders de voorlopige resultaten van Visie21 te toetsen, te verdiepen en uit te dragen. Het eindresultaat wordt na 3 september verwoord in een Burgertroonrede en aangeboden aan Koningin Beatrix. Visie21, spreekbuis van duizenden Nederlanders, wil bijdragen aan een gebalanceerde troonrede op Prinsjesdag, waarin de mening van de Nederlandse burgers wordt meegenomen.

Groeiend draagvlak
Visie21 en haar achterban groeien snel. Visie21 wordt gedragen door burgers die vinden dat het anders moet en kan in Nederland: 1000 Nederlanders deden sinds maart 2006 mee aan in totaal 30 Visie21 publieksarena's door het hele land heen 1250 Nederlanders gaven hun mening over de toekomst van Nederland, via een online onderzoek op www.visie21.nl, dat werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Signicom 5000 Nederlanders scherpen de visie voor Nederland verder aan tijdens het Visie21 Festival in park Lepelenburg in Utrecht, op zondag 3 september 2006, samen met prominente Nederlanders dit keer en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Geen embargo
In de Burgertroonrede is te lezen wat volgens de burgers van Nederland de prioriteiten zijn voor de toekomst. De Burgertroonrede kent geen embargo. Via www.visie21.nl is te lezen wat de bouwstenen zijn die zullen leiden tot de burgertroonrede. Bovendien is het Visie21 Festival op 3 september vrij toegankelijk voor iedere Nederlander, of die nou politicus is of niet. Op die dag kan iedereen zijn of haar mening nog toevoegen aan de Visie van Nederland.

bron:Samhoud