In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 augustus heeft Politie Zuid-Holland-Zuid een grootschalige alcoholcontrole gehouden. Gedurende een groot deel van de avond en nacht werd de A15 ter hoogte van Alblasserdam afgesloten voor doorgaand verkeer en werden 1720 automobilisten gecontroleerd op het gebruik van alcohol. In totaal werden 22 aanhoudingen verricht.

Ademanalyse wees uit dat van de aangehouden verdachten, 17 personen daadwerkelijk te veel gedronken hadden. Alcoholgebruik is strafbaar vanaf een waarde vanaf 220 ug/l. of 0,5 promille. Eà©n bestuurder moest direct zijn rijbewijs inleveren, hij blies een waarde (685 ug/l) die ver boven de invorderingsgrens (570 ug/l) lag. De overige geblazen waarden lagen tussen 235 ug/l. en 685 ug/l. Eà©n persoon was niet in staat om een blaastest af te leggen, van hem werd een bloedproef afgenomen. Vier personen bliezen onder de grens van 220 ug/l. Zij konden hun weg vervolgen. Politie Zuid-Holland-Zuid organiseert jaarlijks een grote alcoholcontrole. Ook dit jaar waren verkeersassistenten van het Verkeershandhavingsteam (VHT) en vrijwilligers van politie in grote getalen aanwezig om de passerende automobilisten een blaastest af te nemen. Daarnaast kreeg de Politie Zuid-Holland-Zuid assistentie van het Korps Landelijke Politiediensten met een mobiel ademanalyseapparaat met gespecialiseerde bedienaar. Ook het Openbaar Ministerie was vertegenwoordigd bij de controle. Zestien personen kregen van een parketsecretaris direct een schikking aangeboden of, als ze deze niet konden of wilden betalen, een dagvaarding mee. De schikkingsbedragen varieerden van à¢?¬ 220 tot à¢?¬ 390. De meeste automobilisten reageerden positief op de controle die daarmee ook een goede preventieve werking had. Ondanks het relatief lage percentage overtreders (1% van de gecontroleerde automobilisten gaat in de fout) blijft het belangrijk om te controleren op het gebruik van alcohol in het verkeer. Immers, de kans op een ongeval met letsel neemt significant toe als er alcohol in het spel is. Tijdens de controle bleek dat veel auto's bestuurd werden door een BOB (bewust onbeschonken bestuurder). 
 
bron:Politie Zuid-Holland-Zuid