GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan de ministers Remkes en Verdonk over het ten onrechte niet uitreiken van stemoproepkaarten aan vreemdelingen, die langer dan vijf jaar legaal in Nederland wonen. In Hilversum is het in 118 gevallen mis gegaan met de verspreiding van stemoproepkaarten. Daar kregen vreemdelingen pas na heel erg lang aandringen een stemoproepkaart. Oorzaak hiervan was dat de gemeente Hilversum is afgegaan op onjuiste informatie van de IND. GroenLinks eist dat deze foute in alle gemeenten worden rechtgezet.
Ten onrechte heeft de IND 'verlengingen' van verblijfsvergunningen geregistreerd als 'nieuwe' vergunningen. Door werkachterstand en registratie fouten dreigen heel veel stemgerechtigde vreemdelingen hun stem niet uit te kunnen brengen. Bij een extra controle, gistermiddag op het stadhuis in Hilversum, tussen gemeente en IND bleek dat van een groep van 350 opnieuw bekeken personen er 118 ten onrechte door de IND waren weggestreept. Omdat alle gemeenten een lijst met vreemdelingen voor advisering aan de IND voorleggen is de kans groot dat deze fouten zich ook in andere gemeenten hebben voorgedaan. Het kabinet dient er - met grote spoed - op toe te zien dat de IND wordt aangespoord om samen met de gemeenten alsnog stemoproepen uit te doen naar kiesgerechtigde vreemdelingen.
bron:GroenLinks