Rokers nemen minder vaak de trap dan niet-rokers en als zij traplopen raken ze sneller buiten adem dan de groep die de sigaretten laat liggen. Dat blijkt uit het rapport 'Roken en traplopen' dat marktonderzoekbureau Triple-M / Market Response maakte in opdracht van het Astma Fonds. Moeite hebben met traplopen is à©à©n van de eerste verschijnselen van COPD. Met de actie 'Pak de trap' organiseert het Astma Fonds op Wereld COPD-dag - 16 november - de ultieme zelftest voor alle Nederlanders.

COPD is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Aandoeningen aan de luchtwegen die het ademen moeilijk maken. Een miljoen Nederlanders heeft de ziekte onder de leden, maar meer dan de helft weet dat niet.

Rokers lopen minder graag
COPD is in bijna 90% van de gevallen het resultaat van langdurig roken. De ziekte uit zich onder meer in kortademigheid die in het dagelijkse leven vaak het eerst opvalt bij traplopen. Uit het rapport blijkt dat veel rokers hierop automatisch anticiperen. Als er à©à©n of twee etages geklommen moet worden en er is keuze tussen trap en lift
of roltrap zegt een kwart van de ondervraagde niet-rokers meestal voor de lift of roltrap te kiezen. Bij de rokers kiest maar liefst eenderde meestal voor lift of roltrap. Naarmate iemand langer rookt, neemt hij minder vaak de trap. Is van de groep die minder dan tien jaar rookt nog bijna de helft bereid om drie of meer etages te lopen, bij de groep die langer dan 21 jaar rookt is die bereidheid afgenomen tot een derde.

Allemaal met de trap
Nederlanders maken steeds minder gebruik van de trap. Zij hoeven dat vaak ook niet omdat tegenwoordig in veel organisaties en bedrijven roltrappen en liften voorhanden zijn. Door afname van het traplopen, wordt ook de longinhoud minder vaak op de proef gesteld. Met de actie 'Pak de trap' wordt daar iets aan gedaan. Het Astma Fonds roept op 16 november Wereld COPD-dag alle bedrijven op om tussen 12.30 en 13.30 uur roltrappen en liften stil te zetten en medewerkers aan te moedigen de trap te nemen. Bedrijven als GWK Travelex en SBS en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg hebben al toegezegd aan de actie deel te nemen. Kijk voor meer informatie over de actie op www.pakdetrap.nl. Hier kunnen organisaties zich ook aanmelden als deelnemer aan de actie.

Wie bovenaan de trap buiten adem is, kan op 16 november gratis een longfunctietest laten uitvoeren bij een kringapotheek. Meer dan vijftig kringapotheken in heel Nederland doen mee aan deze actie op Wereld COPD-dag
 
bron:Astma Fonds