Vrijdag eindigt een grote internationale Mond- en Klauwzeeroefening. De oefening is
georganiseerd door Voedsel en Waren Autoriteit, de Dienst Regelingen en de Algemene Inspectie Dienst (alle zijn onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in samenwerking met de Duitse autoriteiten. Op oefenlocaties in Oentsjerk (Fr), Barneveld (Gld) en IJsselsteyn (L) werd een verdenking van Mond- en Klauwzeer (MKZ) geënsceneerd, evenals op boerderijen in Duitsland. De oefening had tot doel te onderzoeken of de noodzakelijke partijen paraat zijn en tijdig aanwezig kunnen zijn.

Om een uitbraak van MKZ te kunnen beheersen is het belangrijk dat snel vastgesteld wordt of op de boerderij inderdaad MKZ heerst. Vervolgens moeten de dieren op een besmet bedrijf snel getaxeerd en geruimd kunnen worden. De paraatheid van alle partijen bleek ruim voldoende. Duidelijk werd ook dat de veehouder in een korte tijd veel verschillende gesprekspartners heeft. Dit wordt meegenomen bij de definitieve evaluatie van de oefening. Deze oefening richtte zich vooral op het veldwerk bij dierziektebestrijding. Later dit jaar en in 2006 komen er ook regionale en departementale crisisoefeningen voor beleidsmakers en bestuurders. De regionale oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking en communicatie met de regionale partners. Aan de departementale oefening doen de crisisstaf van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een speciaal ingestelde groep van veterinair deskundigen mee. In 2001 was in Nederland een grote MKZ-crisis. MKZ is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige dieren als runderen, varkens en schapen, maar ook bij wilde zwijnen, herten, reeën en een aantal dierentuindieren. Ook hobbydieren kunnen besmet raken met het MKZ-virus. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

bron:LNV