Op donderdag 6 oktober wordt de operationele bruikbaarheid bij grootschalig politieoptreden van het C2000-systeem getest. Dat gebeurt door middel van een Me-oefening in het Bezuidenhout. De oefening vindt op diverse locatie daar plaats van 11.00 tot 13.00 uur.

De Reigersbergerweg zal tijdens die uren worden afgesloten. Er zullen ongeveer 100 Me-ers aan de oefening deelnemen. Zij zullen in allerlei formatieoefeningen de bruikbaarheid van het nieuwe communicatiesysteem testen. Het systeem zou al in 2000 worden ingevoerd maar door technische problemen is dat steeds uitgesteld, Inmiddels wordt in diverse delen van het land naar tevredenheid met het systeem gewerkt. Groot voordeel is dat politie, brandweer en ambulance direct met elkaar kunnen communiceren.

bron:Politie Haaglanden