De politie heeft samen met de douane en de FIOD beslag gelegd op een partij van 6,1 miljoen illegale sigaretten met een straatwaarde van bijna à¢?¬ 1.000.000,--. De winkelwaarde van de hele partij wordt geschat op à¢?¬ 2,500.000,--.

De politie stuitte woensdagmorgen op de lading sigaretten tijdens een onderzoek naar illegale hennepplantages. Er was informatie binnengekomen dat in een loods op het industrieterrein De Koumen een dergelijke plantage was ingericht. Bij de inval in de loods werd echter geen hennepplantage aangetroffen, maar stuitte de politie op de lading rookwaar. In verband hiermee werd de douane en de FIOD ter assistentie erbij gehaald.

Door de douane werd beslag gelegd op de gehele partij, zijnde een volledig gevulde vrachtauto met oplegger. Volgens de douane was de partij bestemd voor de buitenlandse afzetmarkt.  Ten tijde van de inval was er niemand in de loods aanwezig. De politie stelt samen met de douane een nader onderzoek in naar de eigenaar van de partij sigaretten.

bron:Politie Limburg-Zuid

FNV kiest acht speerpunten in de marktwerking binnen de zorg

Marktwerking was al aanwezig binnen de zorgsector, maar door de invoering van het nieuwe verzekeringsstelsel wordt het nog actueler. Volgens ABVAKABO FNV krijgen zorgverzekeraars teveel macht à¨n komt er voor de gebruiker van de zorg helemaal geen vrije markt. De marktwerking vindt plaats tussen de instellingen die moeten concurreren om het geld van de verzekeraar. En omdat het gaat om geld en dus vermindering van kosten zijn er grote risico's voor de instellingen à¨n daarmee ook voor de werkers en de gebruikers in de zorg. Die risico's draaien uiteindelijk allemaal om kwaliteit van de zorg à¨n de arbeid.
ABVAKABO FNV presenteert vrijdag 24 juni op de conferentie 'Werken op de zorgmarkt' een 8-punten-plan om te zorgen dat de marktwerking in de zorg niet een zorg op zich wordt. Tijdens de conferentie dagen we de aanwezige bondsleden uit om het plan te vervolmaken tot een 10-puntenplan.

De acht punten van marktwerking waarop ABVAKABO FNV zich de komende tijd gaat richten:
1. ABVAKABO FNV vindt dat kwaliteit beter en concreter vastgelegd moet worden in de Wet Kwaliteit Zorginstellingen. Bij het opstellen van die concrete eisen moeten de werknemers betrokken worden.
2. In de CAO moet een personeelsnorm worden opgenomen. Door zo'n norm kunnen de kwaliteit van zorg en de werkdruk onder controle gehouden worden.
3. Op het gebied van deskundigheid wil ABVAKABO FNV een discussie starten over een diploma-eis bij alle functies in de directe zorg. Dit moet gecombineerd worden met goede EVC-procedures. Dit zijn procedures waarbij eerder verworven competenties worden erkend en omgezet in officiële diploma's.
4. ABVAKABO FNV bepleit een scholingsfonds waaraan alle zorginstellingen bijdragen en waarop zij allemaal een beroep kunnen doen voor scholing van hun werknemers. Op die wijze kan er niet bezuinigd worden op scholing à¨n leiden de goede werkgevers niet onder de slechte.
5. ABVAKABO FNV pleit voor de invoering van een competentiepaspoort voor alle werkers in de zorg; van de portier tot de Raad van Bestuur. In dat paspoort worden alle relevante opleidingen en ervaringen bijgehouden.
6. ABVAKABO FNV zet in op behoud van landelijke en algemeen verbindend verklaarde CAO's.
7. De faciliteiten van ondernemingsraden moeten worden vergroot, waardoor zij meer dan nu in staat zijn tot het controleren van de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van de instelling.
8. De zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) gaat ABVAKABO FNV ondersteunen.

bron:ABVAKABO FNV