De VVD hecht er groot belang aan dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met cultuur. Tijdens de Begrotingsbehandeling van Cultuur verzoekt de VVD het kabinet om een plan zodat binnen 2 jaar de toegang tot de grote musea, die door het rijk worden gesubsidieerd, gratis is voor alle mensen die in Nederland wonen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de VVD nogmaals aangegeven dat cultuur van groot belang is. Het voorstel van gratis museumbezoek is het eerste in een reeks van voorstellen op het gebied van cultuur, die de liberalen nog deze kabinetsperiode zullen presenteren.

´Cultuur ontwikkelt en verbroedert en dat is wat wij in ons land goed kunnen gebruiken', aldus Nijs. Cultuur is nauw verbonden met het ontwikkelen van creativiteit en dus innovatie maar ook met het ontwikkelen van je eigen identiteit. Bovendien: cultuur verbroedert omdat je erdoor een diversiteit aan gewoonten en opvattingen leert kennen. Liberalen willen daarom dat zoveel mogelijk mensen met cultuur in aanraking komen'.

De VVD stelt voor om in de subsidievereisten van de musea vast te leggen dat zij binnen 1 jaar met een plan van aanpak komen om de toegang tot de vaste collectie van hun musea gratis te maken voor alle mensen, die in Nederland wonen. Zij kunnen daarin ook aangeven welke obstakels zij hierbij ondervinden. Het gaat hierbij om bijna 20 musea waaronder het Rijksmuseum, Naturalis, Paleis het Loo, Krà¶ller- Mà¶ller, Van Gogh Museum, Mauritshuis, Het Open Luchtmuseum, Museum voor Volkenkunde en het Joods Historisch Museum. De VVD verzoekt de staatsecretaris om de gratis openstelling binnen 1 jaar te realiseren en daarnaast de toegang tot de andere musea -die door het rijk, provincie of gemeente gesubsidieerd worden, op termijn gratis te maken.

De musea hoeven volgens de VVD niet gecompenseerd te worden voor het verlies aan entree-inkomsten. Daar staat wel tegenover dat de inkomsten van verkopen in de winkels en de cafà©'s van musea door de verwachte forse toename van bezoekers zullen toenemen. Musea worden zo gedwongen tot een actievere houding op het gebied van vraaggericht opereren, creatieve partnerships aangaan en professionele bedrijfsvoering. Het staat de musea vrij om entree te heffen bij buitenlandse toeristen. Ook kunnen zij bezoekers om een vrijwillige bijdrage vragen. Van de meer dan 800 musea in ons land, waarvan er ongeveer 50 subsidie van het rijk krijgen, zijn naar schatting al een kleine 200 gratis. Een aantal musea kent al een dag per maand gratis toegang en sommige musea zijn gratis voor jongeren.

bron:VVD