Door een aanpassing van het Nationaal Frequentieplan kunnen individuele satellietschotels aan gevels vervangen worden door kleine antennes. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken besloten.

Een satellietschotel op het dak kan via een zogenaamd satelliet repeatersysteem omroepsignalen met een laag vermogen langs de gevels van gebouwen uitzenden. Kleine antennes kunnen zo deze signalen oppikken waardoor satellietschotels niet meer nodig zijn. Ook betekent dit dat appartementen aan de noordzijde van een gebouw met een antenne de omroepsignalen kunnen ontvangen. Een satellietschotel moet altijd op het zuiden gericht staan. Voorwaarde is wel dat de omroepsignalen niet interfereren met andere gebruikers uit de frequentieband. Voor een satelliet repeatersysteem is een vergunning vereist.
Het Nationaal Frequentieplan is een soort bestemmingsplan op basis waarvan de overheid haar beleid uitvoert en vergunningen verleent. Het plan geeft per frequentieband aan voor welk type gebruik de band bestemd is. De frequentieband waarvoor onder voorwaarden de satelliet repeatersystemen wordt toegestaan, is 10,7-12,75 GHz.
bron:RVD